Politica si administratie

Greu de angajat!

În iunie 2022, ca urmare a im­ple­mentării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin in­ter­mediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 534 per­soane, dintre care 261 femei, anunță reprezentanții Agenției.

Și tinerii vor să muncească
„Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 283 per­soane au peste 45 de ani, 87 per­soane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 28 persoane au între 30-35 ani, 50 persoane au între 25 și 30 de ani, iar 86 persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date a AJOFM Hunedoara, s-au înscris în luna iunie 2022, ca persoane în căutare de loc de muncă, 110 tineri cu vârsta între 16-29 ani. În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în mun­că, 373 provin din mediul urban, iar 161 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pre­gătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, 180, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 177. Nu­mărul celor care au ca studii școala pro­fesională sau de arte și meserii este de 99, cei cu studii postliceale sunt în număr de 19, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 59. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 139 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că înca­dra­rea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, se arată într-un comunicat al AJOFM Hunedoara. (A.Năstase)