Politica si administratie

Slava Ucrainei! Cine mai ajută țara lui Zelenski

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Deva anunță că o nouă secțiune a fost activată, în­ce­pând din 12 septembrie 2022, pe plat­forma digitale „Sprijin de Ur­gență”, destinată resurselor care sunt colectate pentru populația afec­tată de conflictul din Ucraina.
„Noua secțiune este dedicată au­to­rităților locale, organizațiilor neguver­na­­mentale și centrelor de tranzit, care se pot înscrie pe platformă pentru a so­li­ci­ta sprijin în vederea asigurării nece­sa­ru­lui de hrană pentru refugiații din Ucraina.
Solicitarea poate fi completată ac­ce­sând link-ul: https://api.sprijindeurgenta. ro/ro/solicitari-mancare/. Platforma „Sprijin de Urgență” este un sistem integrat de management al resurselor colectate pentru populația afectată de conflictul din Ucraina. Altfel spus – aceasta centralizează cererile și ofer­tele de ajutor (transport, alimente ne­pe­ri­sabile, medicamente, îmbră­că­min­te, oferte de voluntariat etc.), precum și alocarea acestora într-un centru de comandă unic.
Accesibil din luna martie 2022, „Sprijin de Urgență” este un proiect dez­voltat de organizația Code for Romania în parteneriat cu Guvernul României și Departamentul pentru Si­tuații de Urgență, în vederea adminis­tră­rii de resurse și nevoi în momente de criză”, informează cei de la Direcția de Asistență Socială Deva. (A.N.)