Politica si administratie

Iuliu Winkler, europarlamentar UDMR: În România, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne sau derivate

Recent am dezbătut și votat în Pa­r­la­mentul European Directiva cu privire la Energia Regenerabilă. Grupul EPP s-a pronunțat pentru continuarea sprijinu­lui pentru utilizarea biomasei, ca ele­ment important în atingerea țintelor climatice europene. Cred că trebuie să fim realiști în toate reglementările europene, cred că utilizarea lemnului de foc este o cale sustenabilă pentru încălzirea locuințelor, de aceea cred că atitudinile maximaliste ale unor grupuri politice, în special a verzilor, trebuie respinse, ele fiind lipsite de realism.
De altfel, Guvernul României pre­gă­tește plafonarea prețului lemnului de foc. În urma deciziei Coaliției de guvernare, Ministerul Mediului a demarat procedura de elaborare a unui proiect de act nor­mativ care are ca scop plafonarea pre­țului lemnului și produselor din lemn utili­zate pentru încălzire, pentru o perioadă de 6 luni. După elaborare, proiectul va fi supus aprobării Guvernului.
În contextul crizei energetice pe care o traversează Europa, vedem o serie de creș­teri artificiale a prețurilor la majo­ri­ta­tea materiilor prime utilizate drept com­bus­tibil pentru încălzire. În România, pes­te 3 milioane de gospodării se în­călzesc cu lemn de foc sau cu produse de­rivate. Consider că, atunci când cate­gorii întregi de cetățeni riscă să devină victimele unor creșteri de preț nejus­ti­ficate, în situații spe­ciale și pe perioade limitate de timp, sta­tul are datoria să intervină și să blo­cheze posibilitatea ap­a­riției unor astfel de situații.
În paralel cu plafonarea prețului de vânzare al lemnului de foc, proiectul de act normativ aflat în curs de elaborare la Ministerul Mediului va cuprinde și alte măsuri de protecție a cetățenilor, printre care se numără limitarea temporară ex­porturilor lemnului de foc și produselor derivate pentru încălzire, atât la nivel intracomunitar, cât și în afara Uniunii Europene.