Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală. Analiza de risc

Inspecţia fiscală reprezintă activitatea ce are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor în legătură cu stabilirea obligaţiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale.
Inspecţia fiscală se exercită asupra oricăror persoane şi entităţi, indiferent de forma lor de organizare, care au obligaţii de stabilire, reţinere sau plată a obligaţiilor fiscale prevăzute de lege.
În conformitate cu prevederile art. 115, Formele şi întinderea inspecţiei fiscale, alin. (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, „Organul de inspecţie fiscală decide asupra efectuării unei inspecţii fiscale generale sau parţiale, pe baza analizei de risc.”
Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale şi, potrivit prevederilor art. 117, Perioada supusă inspecţiei fiscale, alin. (2) din Lege, „selectarea perioadelor care vor fi supuse inspecţiei fiscale se efectuează de organul fiscal în funcţie de riscul fiscal identificat…“
Conform prevederilor art. 121, Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecţie fiscală, alin. (1) din Lege, „Selectarea contribuabililor/plătitorilor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului. Nivelul riscului se stabileşte pe baza analizei de risc“, iar „contribuabilul/plătitorul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită“ (art. 121 alin. (2) din Lege).
În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcţie de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadraţi contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal.
Potrivit prevederilor art. 7, Rolul activ şi alte reguli de conduită pentru organul fiscal, alin. (6) din Lege, „Contribuabilii se încadrează în 3 clase principale de risc, după cum urmează:
a. contribuabili cu risc fiscal mic;
b. contribuabili cu risc fiscal mediu;
c. contribuabili cu risc fiscal ridicat“, iar „criteriile generate în funcţie de care se stabileşte clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele:
– criterii cu privire la înregistrarea fiscală;
– criterii cu privire la depunerea declaraţiei fiscale;
– criterii cu privire la nivelul de declarare;
– criterii cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi alţi creditori” (art. 7 alin. (7) din Lege).
Dezvoltarea claselor principale de risc în subclase de risc şi dezvoltarea criteriilor generale în subcriterii, precum şi procedurile de stabilire a subclaselor şi subcriteriilor se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF (care se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019).
Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabileşte şi clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului, pe care o publică pe site-ul propriu.
Contribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la modul de stabilire a riscului şi a clasei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat.
Procedurile de administrare corespunzătoare fiecărei clase/subclase de risc fiscal se stabilesc prin ordin a preşedintelui ANAF (care se elaborează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 30/ 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 44 din 17 ianuarie 2019).
Nu în ultimul rând, arătăm că procedura de soluţionare a contestaţiilor nu se realizează în funcţie de clasa/subclasa de risc.
Până la data prezentului, nu au fost publicate, pe site-ul ANAF, Transparenţă decizională, procedurile precizate mai sus.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.