Actualitate

Sărbătorim Ziua Mondială a Sănătății! Ce investiții se fac în sistemul sanitar în județ

Investițiile în acest domeniu reprezintă un angajament asumat față de locuitorii ju­dețului Hunedoara și, asigură o infra­struc­tură medicală modernă și eficientă, care oferă servicii de calitate pentru toți pa­cienții, susține Laurențiu Nistor, pre­șe­dintele Consiliului Județean Hunedoara.

Laborator de Radiologie
„Anul trecut am finalizat programul de reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență din Deva, am dat în folosință spații noi, am reușit, cu sprijinul Ministerului Sănă­tății să achiziționăm un angiograf, iar anul acesta am finalizat lucrările de modernizare și extindere a Unității de Primiri Urgențe. De asemenea, avem un compartiment modern pentru supravegherea pacienților cardiaci critici dotat cu echipamente de ultimă ge­nerație, o secție de pediatrie primitoare și programe de îmbunătățire a serviciilor oferite pacienților. Acum, la Deva se face cardiologie intervențională, lucru posibil până mai ieri doar în centrele universitare. Mai mult, în câteva zile vom inaugura și noul Laborator de Radiologie, modernizat și dotat printr-un proiect cu finanțare europeană”, spune șeful județului.

Și la sanatorii
„Privind spre viitor, ne con­centrăm eforturile pentru a îndeplini noi obiective: construirea unei secții de Radiote­rapie, Oncologie și He­ma­tologie, amena­ja­rea unui heliport, ex­tin­derea actualei clădiri a sec­ției oncologie care va de­servi secția de Pneumo­lo­gie și extinderea/moder­ni­zarea unor secții din cadrul SJU Deva. Sunt doar câteva dintre proiectele pe care, împreună cu echipa mea de la Consiliul Județean Hunedoara, le gândim și le pre­gătim pentru viitor. Acordăm o atenție deo­sebită și celor două sanatorii de pneu­mo­ftiziologie de la Brad și Geoagiu, unde s-au derulat programe de reparații capitale și proiecte care vizează dotări cu aparatură nouă. În plus, investițiile în for­marea și dez­voltarea personalului medical sunt esențiale pentru menținerea unei e­chipe medicale calificate și dedicate, capabilă să răspundă nevoilor și pro­vocărilor din do­me­niul să­nătății. Le mul­țumesc tuturor celor care își des­fășoară activitatea în acest do­me­niu, medici, asistenți, infirmieri, per­sonal admini­s­tra­tiv, atât din cadrul unităților me­di­cale subordonate, cât și din întreg județul Hunedoara, multă să­nătate și putere de mun­că”, a adăugat Laurențiu Nistor (medalion), președin­te­le Consiliului Județean Hunedoara. (A.N.)

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura