Comunitate

Sărbătorim toamna, la Luncoiu de Jos. Și, nu oricum, ci cu DJ Project, Văru Săndel și mulți interpreți de top

Magdalena Șerban

Consiliul Județean Hunedoara, ad­mi­nistrația publică din Luncoiu de Jos, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara și GAL Țara Zarandului vă propun două zile în care să vă bucurați de bucate alese, produse tradiționale, com­petiții sportive, folclor și muzică ușoară, totul din belșug, așa cum se întâmplă într-o toamnă rodnică, vrednică de a fi celebrată.

După multe investiții, a sunat ceasul distracției
„Din 2018 noi nu am mai or­ga­ni­zat Zilele Co­mu­nei, mo­tivele prin­cipale im­pli­când factorul financiar, apoi pan­de­mia generată de Covid. Am strâns cu­reaua cât am putut, am tot pus ban pe ban încât să ne ajungă să scriem pro­iecte și să facem studii de fezabilitate pentru a accesa și be­neficia de axe de finanțare, în vederea implementării unor investiții majore. Acum, după ce am reușit ceea ce ne-am propus, iar aici obiectivele sunt multe și comunitatea noastră le știe deja foarte bine (amin­tesc sistem mo­dern și eco­nomic de iluminat public, modernizare și dotare școală ge­ne­rală din satul prin­cipal, reabilitări, drumuri, iar lista e lungă), am con­si­derat că a venit vremea să ne și bucurăm alături de cetățeni, mai ales că am primit ajutor foarte mare în organi­za­rea evenimentului din partea CJ Hunedoara, a GAL-ului Țara Zaran­dului, avem sponsorizări și oameni care pun umărul, de­ve­nind prieteni ai co­munei noas­tre. Și pe această cale chiar doresc să le mulțumesc foarte mult. Pentru noi chiar cotează un astfel de sprijin și cântărește mult. Vă așteptăm cu mare drag să petrecem frumos un week-end de toamnă. Programul este unul ofer­tant, iar speranța noastră e să vă fie pe plac. Am încercat să îmbinăm nume so­nore ale muzicii ușoare și populare cu reprezentații și competiții, astfel încât să nu lipsească nici adrenalina. Brațele ne sunt deschise pentru oaspeți”, a trans­­mis primarul din Luncoiu de Jos, Călin Dud (foto).

Programul evenimentului:
SÂMBĂTĂ, 23.09.2023 – (ARENA DE SPORT DIN LOCALITATEA LUNCOIU DE JOS)
ORA 11:00 – COMPETIȚII SPOR­TIVE (FOTBAL • TENIS DE MASĂ • TRAS CU ARCUL • SĂRITURI CU SACUL • CICLISM • TRASUL FRÂNGHIEI)
ORA 19:00 – DISCOTECĂ CU DJ ANDREI BOTA, MC LIVIU ȘI INTERP­RETA MIHAELA OPREA
DUMINICĂ, 24.09.2023
ORA 11:00 – DEMONSTRATIV OFF ROAD ȘI ENDURO – (În zona Dealu Fetii – halda dezafectată)
ORA 17:00 – SPECTACOL PE ARENA DE SPORT DIN LOCALITA­TEA LUNCOIU DE JOS
Să înceapă cântecul și voia bună cu:
PERA BULZ • MARIUS CIPRIAN POP • VĂRU SĂNDEL • FLORICA TOMOIAGĂ • CIPRIAN ROMAN • ADRIAN STANCA • VLAD LINȚĂ • TEODORA LARISA PETRUȚ • OANA RUS • HENȚIU LUCIAN • JURCA RĂZVAN
DJ PROJECT
21:30 – SHOW LASER, FOC DE ARTIFICII
SEARA SE ÎNCHEIE CU TRADI­ȚIO­NALUL JOC, ÎN ACOMPANIAMENTUL FORMAȚIEI COSMIN MARTA ȘI A SOLISTEI FLORICA TOMOIOAGĂ
PREZENTATOR: MIHAI FEIER.