SANCŢIONAREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, IMPLICAŢII FISCALE

În conformitate cu prevederile Cap. I. – Dispoziţii generale, art. 135 „Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice“ alin. (1) din Codul penal, „Persoana juridică, cu excepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice“, cu menţiunea că, potrivit art. 135 alin. (3) din Codul penal, „Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte“.
Precizăm faptul că, potrivit prevederilor art. 136 din Codul penal, pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare.
În condiţiile în care pedeapsa principală este amenda, pedepsele complementare, reglementate art. 136 alin. (3), sunt:
a) dizolvarea persoanei juridice;
b) suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani;
d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani;
e) plasarea sub supraveghere judiciară;
f) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare.
Problema pe care o vom detalia în continuare este aceea a implicaţiilor fiscale în cazul în care persoanei juridice îi este aplicată doar pedeapsa principală prevăzută de art. 136 alin. (2) din Codul penal, respectiv amenda.
Conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, „în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară”, iar potrivit art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă, înscrierea în cazierul fiscal a informaţiilor prevăzute la art. 4 se face în baza „extraselor de pe încheierea sau dispozitivul hotărârilor judecătoreşti definitive transmise de instanţele judecătoreşti organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului“.
Faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1000/ 2015, infracţiunile fiind nominalizate la lit. A) – J) din Anexa la aceasta.
Potrivit prevederilor art. 316, alin. (11) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, „Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni… de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente.
Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:
1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni …;
2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni …”.
În concluzie, separat de implicaţia constând în obligarea la plată a obligaţiilor fiscale, suplimentar stabilite ca urmare a infracţiunii/infracţiunilor precum şi a accesoriilor aferente, cu care statul, prin ANAF, s-a constituit parte civilă în procesul penal, dacă este cazul, apreciem că principala implicaţie fiscală în cazul sancţionării penale a persoanei juridice o constituie anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA.
Efectele anulării înregistrării persoanei în scopuri de TVA se regăsesc în prevederile art. 11, alin. (8) şi (9) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.
Astfel, persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c), nu beneficiază, în perioada respectivă, de dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate, dar sunt supuse obligaţiei de plată a TVA colectate.
Totodată, beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la persoane impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. c), nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor respective.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, apreciem că efectul principal al sancţionării penale cu amendă a persoanei juridice, chiar şi în condiţiile achitării prealabile integrale a obligaţiilor fiscale suplimentar stabilite ca urmare a infracţiunii/infracţiunilor şi a accesoriilor aferente, îl va constitui, în fapt, închiderea activităţii şi, respectiv, falimentul persoanei juridice în cauză.

 

Rubrică susţinută de TVG Tax Audit srl Deva
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

One thought on “SANCŢIONAREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE, IMPLICAŢII FISCALE

  • 8 noiembrie 2017 la 19:04
    Permalink

    E cea mai mare rușine pe acest pământ putred de corupt de interlopi cu legitimație de la stat să ai funcție publică la stat și să faci pe păcătosul și necredinciosul , ai devenit urgent un Mare needucat și urgent trebuie să fi demis pentru a reda societății demnitatea ,onoarea și respectul pentru dreptate cetățenilor care vor funcție publică la stat .

    Eu Sunt cel ce trebuie să devin ,Regele Dreptății – Melchisedech-

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare