Comunitate

Sanatoriul din Brad, singura unitate medicală din sistemul public hunedorean ce va avea o salină

Magdalena Șerban

Conducerea Sanatoriului de Pneu­mo­ftiziologie Brad a cuprins în lista de in­vestiții pentru 2023 o salină, pro­­iectul fiind estimat la 700.000 de lei (construcție plus amenajare/mon­tare echipamente). Banii provin din alo­că­rile de la Consiliul Județean Hunedoara, entitate căreia instituția medicală îi este subordonată. Prin urmare, devine singura unitate sani­tară din județ ce va dispune de un astfel de obiectiv.

Boala sistemului respirator, o realitate a zilelor noastre
Spațiul în care urmează să fie ame­na­jată salina artificială are o suprafață totală de 140 mp. Va fi dotat cu sistem infraroșu, cromoterapie, sistem de ilu­minare prin sare de Himalaya, sistem de ventilație și halogenerator. Întregul sistem tehnic va permite ca în salină să se respire un aer puternic salinizat, o ședință de 45 de minute ajungând să echivaleze cu 4 ore petrecute într-o salină la mare adâncime. În ce privește confortul, va fi unul sporit, camerele de salinoterapie fiind prevăzute cu e­crane multimedia prin intermediul că­rora vor rula clipuri educative re­fe­ri­toare la patologia pulmonară (edu­ca­rea bolnavilor asupra afecțiunilor și a tratamentului) și factorii nocivi asupra respirației (fumat, inhalarea unor subs­tanțe, noxele industriale, etc.). Per­so­nalul care va activa aici va fi unul ca­lificat.
„În cursul anului 2021, la nivelul sa­natoriului au fost tratați 2.696 de pa­cienți în regim de spitalizare continuă. Dintre aceștia, cca. 37 la sută au pre­zentat o patologie care necesita tra­ta­ment prin haloterapie. Totodată, la nivelul aceluiași an de referință, peste 50 la sută din cei 923 de pacienți care au beneficiat de consultații de spe­cia­li­tate în cadrul cabinetului de pneu­mo­logie din Ambulatoriul integrat au avut patologie care ar fi impus, com­ple­mentar, ca și tratament natural adju­vant, terapia cu aerosoli uscați salini. Ne­cesitatea înființării unei saline ar­ti­ficiale la nivelul unei unități sanitare publice din județ a rezultat și din analiza indicatorilor de morbiditate spi­talizată, furnizați de Școala Na­țio­nală de Sănătate Publică, Mana­ge­ment și Perfecționare în Domeniul Sanitar, aferenți serviciilor medicale spitalicești furnizate de unitățile sa­ni­tare publice din județul Hunedoara, în anul 2021. Astfel, nu exista nici un du­biu asupra faptului ca boala sistemului respirator este o realitate a județului nostru, categoria majoră de diagnostic CMD 04 – Boli și tulburări ale sis­temului respirator regăsindu-se pe pri­mul loc în analiza SNSPMPDS, cu un procent de 20,77 la sută din totalul pa­cienților tratați în spitalele publice din județ, în 2021. În urma studierii în­tre­gului cadru prezentat anterior, am con­si­derat că o salină ar veni în întâm­pi­narea nevoilor medicale reale ale hu­nedorenilor. Am prezentat ideea pre­șe­dintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a fost agreată și a aprobat finanțarea pentru acest an. Mulțumim pentru sprijin și pentru faptul că are o mare deschidere pentru dezvoltarea și modernizarea sistemu­lui medical”, a afirmat Liliana Stolnicu (foto), managerul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.

Multiple beneficii
Legat de salinoterapie, trebuie pre­cizat că este o metodă alternativă și complementară de prevenire și tra­ta­ment pentru diverse afecțiuni res­pi­ratorii. Potrivit specialiștilor, aflați în atmosferă, aerosolii salini sunt inhalați în mod natural prin căile nazale și pe cale orală. Aerosolii salini cu dimen­siuni cuprinse între 0,5 – 0,9 microni se de­pun în căile respiratorii superioare: ca­vitatea bucală, cavitățile nazale, faringe. Aerosolii de dimensiuni mici, 0,1-0,5 microni, ajung în aparatul res­pirator inferior: laringe, bronhii, bron­chiole, alveole pulmonare. Prin inha­lare, aerosolii salini dezinfectează și fluidifică secrețiile, facilitând elimi­na­rea toxinelor, refacerea elasticității mem­branelor celulare, reducerea Ph-ului respirator și gruparea micro-or­ga­nismelor iritante. Astfel, căile res­pi­ratorii sunt „curățate” de focarele de infecție care declanșează și întrețin numeroase boli respiratorii, în ma­jo­ritatea cazurilor recidivante, care se cronicizează și prin a căror prezență se reduce, treptat, imunitatea or­ga­nis­mului. Curele în salină au rezultate foar­te bune pentru pacienții care su­feră de astm. Crizele de astm vin pe fondul inflamațiilor de la nivelul căilor respiratorii (acestea se îngustează și produc acea senzație de lipsă de aer, de sufocare), iar aerosolii din saline tocmai asta fac: calmează inflamațiile și contribuie la refacerea mucoaselor respiratorii. Alte afecțiuni care se pot trata în salină sunt bronșita as­ma­ti­formă, bronsiectazie (fără he­mo­ptizie), pneumoconioza, traheo­bronita cro­nică, rinita cronică, sinuzita maxilară/ cronică, bisinoza, silicoza gr. 1 sau 2, polipoza faringiană, amig­dalita cro­nică, insufici­en­ța respiratorie res­tric­tivă, emfizemul pulmonar, ne­v­roza, starea de obo­seală cro­nică și diverse tipuri de aler­gii. Salino­te­rapia poate fi fo­lo­sită inclusiv pentru a trata pro­blemele de res­pi­ra­ție cauzate de COVID-19, imbunătățind res­pi­rația, implicit cantitatea de oxigen din sânge și spri­ji­nind eliminarea par­ticulelor con­tinue de fumul de ți­gară depuse pe tractul respirator, în cazul fumătorilor sau foș­tilor fumători, grăbind vin­de­carea și regenerarea căilor respiratorii. Totodată, pielea este al doilea organ prin care respiră or­ga­nismul. Prin in­termediul pielii are loc un schimb permanent cu mediul, de oxigen, apă, minerale, căldură. În salină, persoanele intră în contact, prin intermediul pielii, cu atmosfera în­căr­cată cu aerosoli salini. Aceștia sunt ab­sorbiți la nivelul pielii expuse, în pro­porții cores­pun­zătoare absorției oxi­genului, umidității și prin depune­re/precipitare datorită umezelii și di­ferenței de temperatură dintre su­pra­fața pielii și atmosferă.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura