S-a dat drumul la căldură pentru locuinţele brădenilor

Adriana Năstase

De ieri, locuitorii municipiului Brad au căldură în case. SC Termica Brad a pornit sâmbătă Centrala de la Gurabarza. Lucrurile nu merg însă ca unse, fiind constatate avarii în mai multe locuri.

Avarii peste avarii
„Lucrăm la reglajele necesare, pentru a intra în parametrii normali, pentru asigurarea con­fortului termic în apartamentele branşate la sistemul centralizat de termoficare. Odată cu începerea furnizarii agentului termic au fost con­statate şi unele avarii la nivelul unor blo­curi, în zona proprietăţii private din locuinţe, acestea trebuind remediate de proprietari, având în vedere că la aceste blocuri nu se poate asigura agentul termic altfel. Echipele de intervenţie sunt prezente în zonele cu pro­ble­me pentru remedierea avariilor. De ase­menea, în anumite puncte termice s-a consta­tat o scădere a presiunii agentului termic din reţeaua secundară de distribuţie, această problemă putând fiind cauzată si de golirea instalaţiilor de încălzire sau a caloriferelor, în mod voluntar de proprietari, pentru uz propriu. De aceea, este necesar ca proprietarii să inţe­lea­gă pe deplin necesitatea executării repara­ţiilor în instalaţia proprie , inclusiv sub blocuri, pentru a se asigura agent termic la para­me­trii optimi. Este foarte important de ştiut faptul că, orice golire accidentală sau voluntară a agen­tului termic din calorifere la nivel de apar­ta­ment duce la scăderea calităţii agentului ter­mic şi generează o creştere nejustificată a pre­ţului facturii pentru ceilalţi beneficiari din blo­cul de locuinţe, având în vedere că blocul este contorizat cu gigacalorimetru la nivel de con­dominium”, a arătat Florin Cazacu, primarul municipiului Brad.

Restanţe mari
Brădenii au restanţe mari la societate de dis­tribuţie a agentului termic, lucru care tre­buie rezolvat urgent, susţine edilul şef al municipiului. Dacă datoriile nu sunt achitate, nu se mai poate furniza agentul termic. Iar gazul metan încă nu există în locuinţe aici. “Administraţia locală a municipiului Brad, alături de alte municipii din România, face în con­tinuare demersuri la guvern, pentru asi­gurarea sumelor necesare în vederea achi­zi­ţio­nării combustibilui necesar funcţionării sis­temului de încălzire centralizat pe întreg se­zonul rece. În prezent, nu este posibilă asigurarea resurselor financiare din bugetul local. Administraţia locală Brad vă asigură că face toate eforturile necesare pentru furni­zarea agentului termic de calitate pe întreaga perioadă a sezonului rece, în aceste vremuri de grea încercare pentru toti”, a adăugat pri­marul municipiului Brad.

A făcut greva foamei
Se ştie că asigurarea agentului termic pen­tru Brad a fost mereu o problemă. Florin Ca­zacu a făcut chiar greva foamei, cu ani în urmă, din cauză că guvernul de pe atunci nu a dat bani pentru achiziţionarea păcurii nece­sare funcţionării centralei termice de la Gura­barza. Între sistemul de termoficare este păgubos, înregistrându-se pierderi mari, dar deocamdată este singura sursă de căldură a locuinţelor din Brad. În prezent, se află în de­rulare investiţia de alimentare cu gaz metan a municipiului.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.