Comunitate

Românii care vor să se întoarcă acasă cu copiii lor vor avea parte de îndrumare și sprijin în școli!

Familiile de români care aleg să revină în țară nu au nici o problemă cu reinte­grarea copiilor lor în școlile noastre. Copiii vor beneficia de ore suplimentare, vor avea asistență socială.
„În Camera Depu­taț­ilor am adoptat Pro­iectul de Lege pentru susținerea integrării ele­vilor români care se reîntorc în țară. Ce pre­vede inițiativa?
Crearea unor grupe de acomodare pentru elevii șco­larizați anterior în străi­nătate, în cadrul că­ro­­ra elevii să bene­ficieze de cursuri de lim­bă, cultură și civi­lizație română, în paralel cu orele de curs obli­gatorii.
Înscrierea în grupele de acomodare și parti­ci­­pa­rea la cursuri ar urma să se facă pe tot par­cur­­sul anului.
Grupele de acomoda­re se în funcție de nece­si­tățile locale, la cererea inspectoratelor, a părin­ți­lor sau tutorilor legali, în condițiile legii
Finanțarea învăță­mân­tului pentru persoa­nele anterior școlarizate în străinătate, pre­cum și a pachetului de acțiuni de asistență, consiliere psiho­pedagogică, ate­liere, tabere și alte activități extracu­rricu­lare este asigurată de Ministerul Educației, din fondurile aloca­te din bugetul de stat
Cheltuielile efectuate se pot acoperi și din fonduri externe neram­bur­sabile, în limita sumelor alocate și în con­for­mitate cu preve­derile și regu­lile de eligi­bilitate aplicabile.
Felicitări celor care au sus­ținut acest proiect de Lege, care sunt convinsă că va avea un parcurs pozitiv și în Senatul României!”, a declarat Natalia Intotero (foto), deputat PSD de Hunedoara, preșe­dintele Comisiei pentru Învățământ din Camera Depu­taților.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.