Comunitate

Rețele inteligente de gaze naturale pentru hunedorenii din 10 localități

Autoritatea de Management pentru Pro­gramul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) din cadrul Ministerului In­vestițiilor și Proiectelor Europene a­nunță finalizarea evaluării cererilor de finan­țare depuse în a doua sesiune a ape­lului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale”.

Proiecte complexe
În urma evaluărilor au fost selectate pen­tru finanțare, în limita alocării disponibile, primele 15 proiecte cu cel mai mare punctaj. Între acestea se numără patru proiecte înscrise de către județul Hunedoara care vizează 10 localități.
Proiectele selectate pentru finanțare: „Dezvoltare de rețele inteligente de dis­tri­buție a gazelor naturale pentru autoritățile publice locale: Crișcior, Ilia și Dobra”, (131.830.203 de lei), „Dezvoltare de rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în municipiul Brad”, (66.223.961 de lei), „Dez­voltare de rețele inteligente de dis­tri­buție a gazelor naturale în comunele Baru, Sântămăria Orlea ŞI Sălașu de Sus”, (69.373.570 de lei), „Dezvoltarea rețelelor in­teligente de distribuție a gazelor naturale in comunele Baia de Criș, Vața de Jos și Ribița”, (104.443.694 de lei).
Având în vedere că, în această sesiune au fost propuse proiecte complexe, care deservesc mai multe localități și un număr mai mare de beneficiari finali, conducerea Consiliului Județean Hunedoara felicită ad­ministrațiile locale care s-au asociat în vederea atragerii de fonduri.

Greul abia acum începe
„În cadrul unei întâlniri care a avut loc săptămâna trecută la sediul Consiliului Județean Hunedoara, directorul Direcției de Monitorizare din cadrul Direcției Generale Programe Europene Infrastructură Mare, Andrei Chivu, a atras atenția că fondurile alocate prin acest program trebuie utilizate până la 31 decembrie 2023. Astfel, cum greul abia acum începe, urăm succes ad­ministrațiilor locale în implementarea pro­iec­telor”, anunță conducerea CJ Hunedoara.
Reamintim că, în cadrul Programului Na­țional de Investiții “Anghel Saligny” sunt pre­văzute obiective de investiții pentru rețele de distribuție de gaze naturale, unde vor putea fi depuse proiectele care au ră­mas în afara limitei valorice ale apelului lansat în POIM.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.