Mesagerul financiar-fiscal

Restructurarea şi/sau anularea obligaţiilor bugetare – continuare

În ediţia de azi, în scopul informării contribuabililor interesaţi, continuăm prezentarea unei noi părţi din întrebările şi răspunsurile privitoare la aplicarea Ordonanţei nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale – prezentate în data de 13 noiembrie 2019, la Conferinţa cu tema „Actualităţi fiscale“, Cluj-Napoca.

Întrebare: În situaţia renunţării la suspendare pentru a solicita restructurarea, şi în final nu se aprobă nici restructurare, nici eşalonare, contribuabilul este repus în drepturi în ceea ce priveşte suspendarea? Adică se va considera că nu a renunţat deloc la suspendare şi ea a curs în continuare de la data aprobării suspendării şi până la zi, inclusiv pe perioada de la data solicitării restructurării şi respingerii ei? Dacă da, care e textul legal care permite menţinerea suspendării? (întrucât cei de la ANAF au precizat că din textul de lege nu rezultă asta).
Răspuns: Potrivit prevederilor art.1 alin. (6) din OG nr. 6/2019 şi art. 1 alin. (4) din OMFP nr. 2810/2019 „Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), debitorii pot renunţa la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de posibilitatea restructurării obligaţiilor bugetare prin depunerea unei cereri de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal. Cu alte cuvinte, renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. I din ordonanţă şi nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.
Întrebare: O societate poate depune Notificare privind anularea obligaţiilor de plată accesorii dacă are debit principal din anii anteriori? Total datorii cu tot cu dobânzi şi penalităţi =127.450 lei.
Răspuns: Condiţia principală este aceea că debitul să fie restant la 31.12.2018. Pe cale de consecinţă, suma poate aparţine şi anilor anteriori.
Întrebare: În cazul contribuabililor cu datorii mai mari de un milion de lei poate fi aplicarea OG nr. 6/2019 împiedicată / influenţată de existenţa unei scrisori de garanţie bancară utilizată pentru suspendarea executării silite (conform art. 235 din Codul de procedură fiscală) a sumelor stabilite prin decizie de impunere, pentru care se doreşte aplicarea OG nr. 6/2019?
Răspuns: Ar putea fi discuţii din perspectiva noţiunii de obligaţii restante întrucât conform Codului de procedură fiscală asemenea obligaţii nu sunt obligaţii restante şi pe de altă parte se pune în discuţie posibilitatea debitorului de a beneficia de eşalonarea la plată.
Întrebare: Societatea X are în derulare eşalonare la plată din 2018 numai pentru accesorii. Care este procedura legală de anulare a acestor accesorii? S-a depus notificare pentru plata în avans a eşalonării cu referinţă la notificarea menţionată în OG nr. 6.
Răspuns: Din întrebare înţelegem că Decizia de eşalonare vizează exclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere (obligaţii fiscale accesorii). Or, cazul prezentat de societate este unul atipic, în sensul că ratele de eşalonare conţin doar obligaţii accesorii aferente unor obligaţii bugetare principale stinse până la 31 decembrie 2018. Pe cale de consecinţă, dacă s-ar interpreta textul art. 31 alin. (2) în mod literal s-ar ajunge la concluzia că în ipoteza descrisă de societate trebuie să se achite toată eşalonarea la plată (obligaţii accesorii), pentru ca ulterior să beneficieze de restituirea lor. În opinia noastră, pentru a nu ajunge la această interpretare paradoxală, din intepretarea art. 31 alin. (1) şi (2), coroborat cu art. 26 din ordonanţa menţionată se poate concluziona că în situaţia descrisă, oricând în intervalul 8 august 2019 – 15 decembrie 2019, societatea poate solicita aplicarea directă a facilităţii fiscale dacă la momentul respectiv este în derulare eşalonarea la plată (nu a fost pierdută ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor). De subliniat că accesoriile plătite în perioada 1 ianuarie 2019 – 8 august 2019 nu se anulează şi nu sunt supuse restituirii.
Întrebare: Obligaţiile trimise spre recuperare de alte state pot face obiectul restructurării?
Răspuns: Aceste sume nu aparţin bugetului general consolidat, întrucât potrivit art. 322 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, autoritatea solicitată îi transferă autorităţii solicitante sumele recuperate aferente creanţei, precum şi dobânzile prevăzute la alin.(6) şi (7) art. 322.
Întrebare: Un contribuabil aflat în insolvenţă are obligaţii principale la 31.12.2018 mai mari de un milion de lei. La data de astăzi mai are obligaţii restante sub un milion de lei. Beneficiază de facilităţile prevăzute de Capitolul 2 din OG nr. 6/2019, respectiv dacă achită debitul să se anuleze accesoriile? Dacă ar beneficia de facilităţi ar însemna ieşirea din insolvenţă.
Răspuns: OG nr. 6/2019 nu exclude debitorii aflaţi în insolvenţă raportat la sfera de aplicare a Cap. II.
Întrebare: RIF-ul şi decizia de impunere primite pe data de 24.07.2019; societatea a achitat debitul până pe data de 24.08.2019. Societatea beneficiază de anularea accesoriilor? Care este procedeul?
Răspuns: În acest caz urmează procedura stabilită prin OMFP nr. 3126/2019 în sensul că poate depune direct cererea de anulare accesorii, înţelegând că are achitat debitul principal, cu respectarea condiţiilor din OG nr. 6/2019 respectiv debitele să aparţină obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv şi a celorlalte condiţii.
Întrebare: Urmare pierderii efectelor unei decizii de suspendare a actului administrativ fiscal, contribuabilul are obligaţii în cuantum mai mare de un milion lei (exemplu: 900 mii lei impozit pe profit şi 500 mii lei TVA). A depus Notificare pentru Capitolul I. În condiţiile în care efectuează plata obligaţiilor principale reprezentând TVA (500 mii lei), obligaţiile principale se reduc sub cuantumul de un milion lei. Astfel, poate depune Notificarea pe Capitolul II (plata diferenţei obligaţiilor principale şi anularea tuturor obligaţiilor de plată accesorii)?
Răspuns: În situaţia în care în CAF-ul emis ca urmare a depunerii notificării, obligaţiile bugetare principale la 31 decembrie 2018 sunt mai mici de un milion, contribuabilul poate beneficia de facilităţile prevăzute de Capitolul II, cu îndeplinirea şi a celorlalte condiţii.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura