Comunitate

Reprezentanți ai INSEMEX Petroșani, prezenți la o întrunire internațională, organizată în Scoția

Magdalena Șerban

Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Se­cu­ritate Minieră şi Protecţie Anti­ex­plozivă – INSEMEX Petroşani sunt foarte activi. De la invenții premiate, la realizarea de ex­per­tize tehnice și până la par­ticipări la evenimente na­țio­nale și in­ter­naționale, nu ratează ni­mic. Re­cent, o de­legație a re­prezentat România la În­tâlnirea Or­ga­nis­me­lor de Cer­ti­ficare IECEx SYSTEM (Schema in­ter­na­țio­nală de cer­tificare re­feritoare la echi­pa­men­tele des­ti­­nate utilizării în at­mos­fere ex­plo­zive), eve­niment or­­ga­ni­zat în Edinburgh (Scoția).

Implementarea sistemului IECEx
„S-a discutat despre standardele re­fer­itoare la siguranța și conformitatea echipamentelor electrice utilizate în medii periculoase, precum și ac­tualizarea lor. Aceste actualizări tre­buie să țină pasul cu evoluțiile teh­no­logice sau cu noile reglementări de siguranță. De asemenea, s-a eva­luat progresul făcut în ceea ce privește cer­ti­ficarea și conformitatea e­chipamentelor elec­tri­ce în industrie. Acest luc­ru include statistici pri­vind numărul de cer­tificate emise, nu­mă­rul de produse tes­tate și alte date re­levante. Repre­zen­tanții din diferite țări și organizații au discutat despre expe­ri­en­țele lor cu implementarea sistemului IECEx, împărtășind cunoștințe și bune practici, ca in fiecare an aceasta intalnire dovedindu-se de bun augur”, a comu­nicat dr. ing. Artur George Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi preşedintele de onoare al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă. Acesta a mai subliniat faptul că toţi cei prezenţi în Scoția deţin o bogată ex­perienţă în ramurile de interes, ceea ce a reprezentat o bună oportunitate pentru acumularea de noutăți, dar şi pentru stabilirea şi consolidarea unor noi con­tacte.