Mesagerul financiar-fiscal

Repartizarea trimestrială de dividende

Persoanele care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare.
Completarea, în acest sens, a legii contabilităţii a fost efectuată prin Legea nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 27.08.2018, Proiect Ordin pentru completarea unor reglementări contabile, proiect prin care sunt propuse a se reglementa, în principal, următoarele:

Referitor la situaţiile financiare interimare:
Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de divedende în cursul exerciţiului financiar.
Acestea urmează să se întocmească utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora.
Se propune ca situaţiile financiare interimare să fie formate din:
– bilanţ/situaţia poziţiei financiare;
– contul de profit şi pierdere/situaţia
rezultatului global;
– politicile contabile semnificative.
Bilanţul/situaţia poziţiei financiare şi contul de profit şi pierdere/situaţia rezultatului global au aceeaşi structură cu cea aplicabilă acestor componente ale situaţiilor financiare anuale întocmite conform reglementărilor contabile. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.
În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entităţii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.
Prin proiectul de ordin se propune ca situaţiile financiare interimare să se depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

Referitor la contabilizarea dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar:
Se propune ca suma corespunzătoare acestora să fie recunoscută printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” (A) (articol contabil 463 „Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” = 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul”).
Odată cu introducerea în planul de conturi aplicabil a unui nou cont, capitolul referitor la funcţiunea conturilor se va completa în mod corespunzător, prin includerea funcţiunii acestui cont.

 

Societatea TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura