Mesagerul financiar-fiscal

Reducerea de la 9% la 5% a cotei de TVA pentru serviciile de restaurant şi de catering

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 01.11.2018, Proiect Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit.e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În cele ce urmează vă prezentăm justificarea necesităţii aprobării Instrucţiunilor de aplicare unitară şi principalele prevederi ale acestora.

A. Justificarea necesităţii aprobării Instrucţiunilor de aplicare unitară:
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisal, cu modificările şi completările ulterioare, a fost introdusă litera e) care prevede, începând cu 1 noiembrie 2018, reducerea de la 9% la 5% a cotei de TVA aplicabile pentru serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea, care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.
Pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, va fi aplicată cota de TVA de 9%.
Având în vedere că în multe situaţii este dificil de încadrat o operaţiune din perspectiva TVA în categoria livrărilor de alimente pentru care este aplicabilă cota de TVA de 9% sau în categoria prestărilor de servicii de restaurant sau catering pentru care va fi aplicabilă cota de TVA de 5%, pentru asigurarea aplicării unitare a prevederilor legale se impun clarificări ale acestora, în linie cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pe care România, în calitate de stat membru, are obligaţia de a o respecta.

B. Principalele prevederi ale Instrucţiunilor:
1. Prin instrucţiuni se stabilesc, în scopul aplicării unitare a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, principalele elemente care stau la baza încadrării din punct de vedere al TVA a operaţiunilor realizate de persoanele impozabile ca reprezentând:
a) livrări de alimente, pentru care este aplicată cota redusă de TVA de 9%;
b) prestări de servicii de restaurant sau catering, pentru care este aplicată cota redusă de TVA de 5%, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea, care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 şi pentru care se aplică, de asemenea, cota de TVA de 5%.
2. Potrivit prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.
Potrivit prevederilor art. 291 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, se aplică o cotă redusă de TVA de 5% pentru serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea, care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.
3. În conformitate cu prevederile pct. 18 alin. (1) din Normele metodologice, în sensul TVA, serviciile de restaurant şi de catering reprezintă servicii care constau în furnizarea de produse alimentare şi/sau de băutură, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţită de servicii conexe suficiente care să permită consumul imediat al acestora. Furnizarea de produse alimentare şi/sau de băutură este numai unul dintre elementele unui întreg în care predomină serviciile. Serviciile de restaurant constau în prestarea unor astfel de servicii în spaţiile prestatorului, iar serviciile de catering constau în prestarea unor astfel de servicii în afara localurilor prestatorului.

În conformitate cu prevederile pct. 18 alin. (2) din Normele metodologice, în sensul TVA, furnizarea de produse alimentare şi/sau de băuturi, preparate sau nu, fie cu transport, fie fără, dar fără vreun alt serviciu conex, nu se consideră a fi servicii de restaurant sau catering în sensul pct. 18 alin. (1) din normele metodologice.
4. Pentru încadrarea din punct de vedere al TVA a unei operaţiuni ca livrare de bunuri sau prestare de servicii de restaurant sau catering trebuie efectuată o examinare calitativă a întregii operaţiuni, din care să reiasă dacă elementele de prestare de servicii care precedă şi însoţesc livrarea alimentelor sunt sau nu preponderente.
4.1. În situaţia în care o persoană impozabilă se limitează la livrarea unor feluri de mâncare standardizate la o locaţie precizată de client, fără niciun alt element suplimentar de prestare de servicii, sau atunci când livrarea felurilor de mâncare reprezintă elementul predominant al unei operaţiuni, operaţiunea reprezintă o livrare de alimente.
Elementele de prestare de servicii care însoţesc în mod normal o livrare de alimente şi sunt accesorii acesteia, nefiind de natură a conduce la încadrarea operaţiunilor ca prestări de servicii din punct de vedere al TVA, includ: prezentarea alimentelor la raft, prepararea alimentelor, transportul alimentelor la destinaţia indicată de client, răcirea sau încălzirea alimentelor, ambalarea alimentelor, punerea la dispoziţia clientului de tacâmuri de unică folosinţă, furnizarea de şerveţele de hârtie, de muştar, ketchup, maioneză sau altele similare, furnizarea de cutii de gunoi, prezentarea generală a ofertei/meniului.
4.2. Elementele de prestare de servicii care pot conduce la încadrarea operaţiunii drept prestare de servicii de restaurant sau catering în sensul TVA trebuie să fie diferite de cele prevăzute mai sus. Astfel de elemente includ, fără a se limita la acestea: furnizarea unui cadru adecvat care permite consumul alimentelor, servirea alimentelor, furnizarea/punerea la dispoziţie de personal de servire, de bucătari sau de personal pentru curăţenie, punerea la dispoziţie a veselei sau a tacâmurilor, punerea la dispoziţie a unui mobilier adecvat consumului alimentelor, cum sunt mesele şi scaunele, curăţarea sau debarasarea meselor, consultanţă individuală privind alegerea alimentelor, consilierea clienţilor cu privire la compoziţia şi cantitatea mâncării pentru anumite evenimente. Punerea la dispoziţie a unor elemente de mobilier într-o zonă a cărei destinaţie principală nu este facilitarea consumului de alimente nu constituie un element de natură a conduce la încadrarea operaţiunii drept prestare de servicii de restaurant.
5. Pentru încadrarea operaţiunilor efectuate de o persoană impozabilă ca livrare de alimente sau prestare de servicii de restaurant sau catering nu are relevanţă codul CAEN atribuit activităţii sale. De asemenea, complexitatea preparării mâncării nu are nicio influenţă asupra încadrării operaţiunii.
6. Punerea la dispoziţia clienţilor a unor elemente de mobilier rudimentar, cum ar fi o tejghea sau mesele de bar, care nu permit clienţilor să ia loc, nu constituie decât prestaţii minore, accesorii livrării de alimente, care nu sunt de natură să conducă la calificarea operaţiunii drept prestare de servicii de restaurant.
7. În situaţia persoanelor impozabile care oferă clienţilor atât servicii de restaurant, cât şi livrări de alimente „la pachet”, pentru calificarea operaţiunii drept livrare de alimente sau prestare de servicii de restaurant, este definitorie opţiunea clientului la momentul efectuării comenzii.
7.1. În scopul încadrării unei operaţiuni drept prestare de servicii de catering, mai multe combinaţii de operaţiuni pot fi luate în considerare în funcţie de dorinţele clienţilor, de la simpla pregătire şi livrare a felurilor de mâncare până la prestaţia completă, care cuprinde, în plus, punerea la dispoziţie a veselei, a mobilierului, cum ar fi mese şi scaune, prezentarea felurilor de mâncare, decoraţiunile, punerea la dispoziţie a personalului care se ocupă cu servirea şi cu consilierea pentru alcătuirea meniului şi, dacă este necesar, pentru alegerea băuturilor.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.