Politica si administratie

PSD guvernează pentru români și a îndeplinit una din cele mai importante promisiuni de guvernare referitoare la inflație

Inflația a scăzut puternic, aproape la jumătate față de cât era la momentul instalării Guvernului PSD și a ajuns la 5,9% în aprilie 2024, față de 10,9%, în iunie 2023.
Deciziile de plafonare ale prețurilor au fost corecte, fapt confirmat și de BNR, și se văd cel mai bine în cifra ratei inflației. Institutul Național de Statistică (INS) confirmă faptul că s-au ieftinit multe dintre produsele alimentare de bază la care s-au plafonat adaosurile comerciale și, conform previziunilor din economie, tendința de scădere se va menține ceea ce va contribui decisiv la stabilitatea prețurilor și la întărirea puterii de cumpărare.
Pentru că pe piață s-au înregistrat și creșteri nejustificate de prețuri, un exem­plu fiind detergenții, în perioada următoare Consiliul Concurenței va demara o anchetă pentru a se stabili exact care este cauza acestora. Există indicii de practică comercială abuzivă – înțelegeri coordonate și nejustificate ale marilor lanțuri comerciale care au scumpit detergenții ca să compenseze pierderea de profit urmare a plafonării adaosurilor la alimentele de bază. Dacă acest fapt se confirmă se vor aplica sancțiuni corespunzătoare, conform legilor în vigoare.
PSD, prin Guvern și Parlament, con­tinuă să elaboreze măsuri și legi menite să vină în sprijinul sectoarelor eco­nomiei și al tuturor românilor. În acest sens, în Camera Deputaților, cameră decizională, în această săptămână s-au adoptat următoarele:
1. Legea privind aprobarea Ordo­nan­ței de urgență a Guvernului nr. 130/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2022 privind înființarea, admi­nis­trarea și dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud util­i­zate de autoritățile şi instituțiile publice (PL-x 38/2024);
2. Legea privind aprobarea Ordo­nan­ței de urgență a Guvernului nr.22/2024 pentru modificarea art.351 din Ordo­nan­ța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului ge­neral pen­tru închiderea progra­me­lor opera­țio­nale finanțate în perioada de pro­gra­mare 2014 – 2020 (PL-x 229/2024);
3. Legea pentru completarea art.16 din Legea nr.302/2004 privind coo­pe­rarea judiciară internațională în materie penală (PL-x 247/2024);
4. Legea pentru modificarea şi com­pletarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 199/2024);
5. Legea pentru completarea tabe­lelor-anexă nr. I şi II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea tra­ficului şi consumului ilicit de droguri (PL-x 200/2024);
6. Legea privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua națională de co­me­morare a copiilor decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la împli­ni­rea vârstei de 18 ani, intitulată ‹‹Ziua Părinților de Îngeri›› (PL-x 787/2023);
7. Legea pentru modificarea şi com­pletarea Legii nr.3/2021 privind pre­ve­nirea, diagnosticarea şi tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele re­zidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România (PL-x 819/2023);
8. Legea pentru aprobarea Ordo­nan­ței de urgență a Guvernului nr.2/2024 privind amânarea punerii în aplicare a Deciziei (UE) 2022/197 a Comisiei din 17 ianuarie 2022 de stabilire a unui mar­caj fiscal comun pentru motorine şi kerosen (PL-x 62/2024);
9. Legea pentru aprobarea Ordo­nan­ței de urgență a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal (PL-x 186/2021);
10. Legea pentru modificarea şi com­pletarea unor acte normative din do­meniul prevenirii şi combaterii tra­ficului și consumului ilicit de droguri şi alte substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive (PL-x 794/2023);
11. Legea pentru completarea art. 333 din Ordonanța de urgență a Gu­ver­nului nr.57/2019 privind Codul ad­ministrativ (PL-x 817/2023);
12. Legea privind statutul persona­lului de cercetare, dezvoltare și inovare (PL-x 248/2024)
S-au adoptat astfel proiecte care reglementează digitalizarea instituțiilor de stat, noi reguli referitoare la eli­be­rarea pașaportului simplu temporar și obligarea celor care se sustrag de la executarea pedepsei la plata achitării cheltuielilor de extrădare.
PSD nu se abate de la cele 3 proiecte majore care au constituit motivul in­trării la guvernare:
– reducerea inflației pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor;
– recalibrarea financiară a unor sis­teme publice vitale;
– creșterea investițiilor publice și pri­vate prin folosirea masivă a fondurile europene.
Aceste proiecte au rolul de a îmbu­nă­tății viața tuturor românilor prin prote­jarea puterii de cumpărare a cetățe­nilor, de a stimula creșterea economică și de a consolida poziția României pe plan internațional.

Ilie Toma,
deputat PSD Hunedoara

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura