Politica si administratie

Proiectul cu autobuzele electrice, prezentat devenilor

Echipa de implementare a proiec­tu­lui „Modernizarea sistemului de transport public local prin achi­zi­ţio­narea de vehicule ecologice” pentru mu­nicipiul Deva, organizează în data de 20.12.2022, Conferința de pre­zen­tare a proiectului.

 

Reducerea emisiilor de Carbon

Evenimentul va avea loc în Sala de Conferințe a Restaurantului Perla, si­tuat în Municipiul Deva, str. Ștefan Octavian, Iosif, nr. 2, începând cu ora 11:00. Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Re­gio­nalã, prin Regio – Programul Operaţio­nal Regional 2014-2020, Axa priori­tarã 4 – Sprijinirea dezvoltãrii urbane du­ra­bile, Obiectiv specific 4.1 Re­du­cerea emi­siilor de carbon în municipiile re­şe­dinţã de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbanã du­rabilă şi implementat de Municipiul Deva.
Obiectivul general al cererii de fi­nanţare îl reprezintă reducerea emi­si­i­lor de carbon în municipiul Deva, con­form Planului de Mobilitate Urbanã Du­rabilă, inclusiv promovarea mobil­i­tă­ţii urbane bazată pe utilizarea trans­por­tului public auto de călători, nepo­luant, îmbunătăţit şi reducerea nu­mărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme.
Prin implementarea proiectului se ur­măreşte reducerea emisiilor GES provenite din transportul rutier.
Obiectivele specifice ale proiectului: Dezvoltarea reţelei de transport public local în municipiul Deva şi satele apar­ţinătoare permite adresarea cererii de transport atât la nivelul localitãţilor, cât şi a întregului areal vizat, asigurând o mo­bilitate crescutã a populaţiei, cu im­plicaţii asupra calităţii vieţii, inclusiv a gradului de dezvoltare economică a area­lului deservit. Achiziţia de auto­buze ecologice va conduce la redu­ce­rea emisiilor de CO2 şi a emisiilor po­luante, îmbunătăţiind astfel calitatea ae­rului. Dotarea autobuzelor cu sis­tem de numărare călători va conduce la un management optim al activităţii de transport public, atât în ceea ce pri­veşte gestiunea veniturilor, cât şi efi­cientizarea activităţii de transport pu­blic de călători, prin analiza în timp real a cererii de transport pe fiecare tra­seu, pe diferite intervale orare, anunţă echipa de implementare.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura