Comunitate

Proiecte importante pentru viitorul Hunedoarei

Serviciul de Achiziţii Publice din ca­drul Primăriei municipiului Hunedoara derulează în această perioadă pro­ce­duri de licitaţie pentru proiecte în va­loare totală de aproximativ 8 milioane de euro, iniţiative menite să contribuie semnificativ la mondernizarea ora­şului.

Laboratoare multidisciplinare
Se pregăteşte documentaţia necesară pentru procedurile de achiziţie publică din cadrul proiectului intitulat pe scurt „CRED în Hunedoara”, în valoare totală de 4 milioane de euro. Prin intermediul acestuia, peste 300 săli de clasă (inclusiv săli de grupă de la grădiniţe) vor fi dotate cu echipamentele IT&C de care au ne­voie (videoproiectoare, table inteligente, laptop-uri, imprimante etc…), iar 264 dintre aceste săli vor beneficia în plus şi de mobilier şi material didactic nou. Pe lista proiectului se numără, printre altele, şi dotarea cu echipamente a 5 labo­ra­toare de informatică, 5 laboratoare multi­disciplinare, 2 laboratoare de fizică, 8 cabinete medicale şcolare, 8 cabinete de asistenţă psihopedagogică, 9 săli de sport şi 7 laboratoare de practică.
Un alt proiect pentru care se lucrează intens este cel pentru realizarea unui Cen­tru de Aport Voluntar (un loc în care hu­nedorenii îşi vor putea depozita de­şe­urile care nu se pot colecta prin siste­me­le deja funcţionale: obiecte voluminoase, textile, deşeuri din lemn, anvelope, elec­tronice şi electrocasnice, baterii uzate, deşeuri de grădină, resturi din construcţii şi demolări etc…). Proiectul are o valoare de aproximativ 1 milion de euro.

Trei licitații separate
În paralel se întocmeşte documentaţia necesară şi pentru achiziţionarea a 4 auto­buze electrice (în plus faţă de cele 20 de autobuze hibrid deja achiziţionate – care urmează să intre în curând pe trasee), proiect în valoare de 2,3 milioane de euro. Simultan se lucrează şi la pro­ce­du­rile de achiziţii publice pentru dotările necesare grădiniţelor „Piticot” şi PP1, dar şi pentru actualizarea Planului Urbanistic General în format digital şi realizarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru aria din apro­pierea Castelului Corvinilor. „Pentru pro­iectul CRED în Hunedoara trebuie de­rulate trei licitaţii separate: una pentru mobilier, alta pentru echipamentele IT şi alta pentru echipamentele sportive. Pentru Centrul de Aport Voluntar sunt 8 ofertanţi cu subcontractori, în total 17 agenţi economici. Fiecare ofertă trebuie analizată cu mare atenţie. Fiecare obiect care se doreşte a fi achiziţionat trebuie să aibă stabiliţi mai mulţi parametri mini­mali. Sunt şi modificări legislative emise recent care trebuie respectate. Un singur dosar pentru o singură achiziţie are între 500 şi 1.000 de pagini. Fiecare pagină trebuie să nu aibă nicio greşeală. Volumul de muncă necesar este unul foarte mare. Iar Serviciul de Achiziţii Publice al Pri­mă­riei Hunedoara este, recunosc, supra­so­li­ci­tat. Şi aşa este de vreo cinci ani în­coace, de când am demarat primele pro­iec­te, fie că vorbim despre proiecte cu bani europeni sau despre investiţii din bugetul local. Acelaşi Serviciu a finalizat recent licitaţia pentru un alt proiect, în valoare de 4 milioane de euro, referitor la eficientizarea energetică a blocurilor A 4-2 şi CM3, unde rezultatul a fost con­tes­tat de firma clasară pe locul 2, dar CNSC-ul a dat câştig de cauză Primăriei. Aceiaşi oameni din serviciul amintit, puţini la nu­măr, dar dedicaţi, vor gestiona în perioa­da următoare alte şi alte proceduri de achiziţii publice pe toate proiectele pe care le vom derula. Ţin să le mulţumesc şi în mod public pentru eforturile pe care le depun”, spune primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura