Comunitate

Proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare, implementate de școlile din județ

Magdalena Șerban

În cadrul Programului Național pen­tru Reducerea Abandonului Școlar, dar și în alte investiții specifice care fac obiectul finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara are o serie de atribuții și responsabilități delegate de către Ministerul Educației. La nivel de ju­deț, au fost selectate spre finan­țare, în prima rundă, un număr de 23 de unități de învățământ din cele 53 declarate eligibile pentru întregul demers.

 

Miza: fără abandon școlar

Ministerul Educației, în cali­tate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin PNRR a lansat, în data de 2 martie 2022, prima rundă a Sche­mei de Granturi din cadrul Pro­gra­mului Național pentru Re­du­ce­rea Aban­do­nului Școlar (PNRAS). Demersul se adre­sează uni­tăților de învățământ gim­na­zial de stat cu risc ridicat și me­diu de abandon și părăsire tim­purie a școlii. Schema, pla­ni­fi­cată în două runde, pe parcursul anilor 2022 și 2023, urmărește susținerea la nivel națio­nal a unui număr minim de 2.500 de școli cu risc crescut și mediu de abandon școlar, prin utilizarea me­to­­do­logiei și a instrumentului in­for­ma­tic ale Mecanismului de Avertizare Tim­purie în Educație (MATE). Astfel, sunt alocate resurse financiare șco­lilor pen­tru sprijinirea elevilor, în ve­de­rea re­ducerii absenteismului, îm­bu­nă­tățirii re­zultatelor la evaluări, obținerii unei rate mai mari de participare la exa­me­nele naționale și a unui procent mai mare de elevi care finalizează învă­ță­mântul obligatoriu. Alocările au fost stabilite în funcție de efectivul de elevi din ciclul gimnazial din unitatea de în­vățământ (între 40-75 elevi – 70.000 de euro, între 76 -150 elevi – 140.000 de euro, iar peste 150 elevi – 153.000 de euro). „La nivelul județului, este vorba de Liceul Teoretic Mircea Eliade – Lupeni, Liceul Tehnologic Ener­getic Dragomir Hurmuzescu – Deva, Școala Gimnazială Șoimuș, Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva – Petroșani, Școala Gim­na­zială Dr. Aurel Vlad – Orăștie, Școala Gimnazială Vețel, Școala Gimnazială nr. 7 – Petroșani, Școala Gimnazială Horea, Cloșca și Crișan – Brad, Școala Gimnazială Avram Iancu – Baia De Criș, Școala Gimnazială Teliucu Inferior, Liceul Tehnologic Crișan – Crișcior, Școala Gimnazială Vața De Jos, Școala Gimnazială Romos, Școala Gimnazială Constantin Daicoviciu – Beriu, Școala Gimnazială Dominic Stanca – Orăștie, Școala Gimnazială Luncoiu de Jos, Liceul Tehnologic Matei Corvin – Hunedoara, Școala Gimnazială nr. 6 – Vulcan, Școala Gimnazială Zam, Liceul Teh­no­logic Dimitrie Leonida – Petroșani, Școala Gimnazială Sfânta Varvara – Aninoasa, Școala Gimnazială Hadrian Daicoviciu – Orăștioara de Sus și Școala Gimnazială nr. 1 – Hunedoara. Activitățile de proiect au debutat în data de 22 septembrie 2022, odată cu semnarea contractului de finanțare. Directorii unităților de învățământ beneficiare, în calitate de coordonatori de grant, se asigură de implementare, iar activitățile aferente se vor des­fă­șura pe durata a trei ani școlari. Noi, ca Inspectorat, verificăm utilizarea efec­tivă și transparentă a fondurilor câș­ti­gate, urmărim îndeplinirea indica­to­rilor plus avem o serie de alte atribuții și responsabilități necesare pentru asigurarea implementării investițiilor specifice PNRR ”, a anunțat prof. dr. Maria Ştefănie (foto), inspectorul șco­lar general.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura