ActualitateFlashPolitica si administratie

Primarul Victor Stoica, victima unei campanii murdare de dezinformare

Într-un gest disperat, adversarii politici ai primarului comunei Pui, Victor Stoica, au recurs la tacticile mizerabile ale dezinformării și manipulării, încercând să sperie și să manipuleze cetățenii cu un material electoral toxic. Acest material, plin de minciuni și insinuări nefondate, sugerează că primarul ar fi implicat într-o presupusă transferare abuzivă a tere­nurilor din proprietatea privată a lo­cuitorilor în cea a primăriei, fără acordul acestora.

OCPI: „Transferul proprietății de la persoane fizice în proprietatea primăriei nu se poate realiza printr-o adeverință sau semnătură unilaterală”
Realitatea este complet diferită. În urma unor investigații atente și a unor răspunsuri obținute de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Hunedoara, se confirmă că aceste acuzații sunt complet false și că primarul Victor Stoica este, de fapt, victima unei campanii de de­nigrare și dezinformare orchestrată de adversarii săi politici.
Conform OCPI Hu­ne­doara, adeverința sem­nată de primar la fi­nalizarea unui pro­iect (BRUA) este o formalitate obiș­nu­i­tă, fără nici o le­gătură cu trans­fe­rul de proprietate. OCPI subliniază clar că transferul de proprietate nu poate fi realizat printr-o simplă ade­verință sau semnătură unilaterală, așa cum încearcă să sugereze adversarii politici ai primarului.
„Contractul de achiziție publică, având ca obiect lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, necesare imple­mentării proiectului Transgaz BRUA, a fost încheiat între OCPI Hunedoara și firma prestatoare SC Belevion Geotopo SRL cu finanțare din fonduri proprii ANCPI”, se arată într-un răspuns oficial al OCPI.
Este evident că această campanie murdară de dezinformare are ca scop intimidarea și manipularea cetățenilor, într-o încercare disperată de a submina reputația primarului Victor Stoica. Având în vedere că ne apropiem de data alegerilor locale, este important ca locuitorii comunei Pui să nu cadă în capcana acestor minciuni și să nu permită ca manipulările politice să le afecteze încrederea în administrația locală.
„Primăria Pui nu a comandat și nu a plătit aceste măsurători. Dacă au fost aduse prejudicii cetățenilor comunei noastre, cei care au greșit trebuie să ia măsuri, în caz contrar noi ne vom adresa instanțelor de ju­de­cată”, a declarat primarul Victor Stoica.
Clarificările transmise Pri­mă­riei comunei Pui de către OCPI Hunedoara pe mar­ginea acestei spe­țe sunt cât se poate de lămu­ritoare și, ast­fel, este înlăturată ori­ce urmă de suspiciune la adre­sa primarului Victor Stoica. Asta spre disperarea ad­ver­sarilor politici din co­mună, care au în­cercat să-i sperie pe oameni și să-i în­toarcă îm­po­triva edi­lului! (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura