Politica si administratie

Primarul Iulius Bedea: Piatra de temelie pentru dezvoltarea orașului, „TEHNOHUBVEST ”

Primarul orașului Simeria, Iulius Bedea (foto), a semnat unul dintre cele mai mari proiecte de investiții din is­toria localității. Este vorba de cons­trucția unui campus liceal și uni­ver­sitar.

Completează finanțările obținute
Proiectul vizează construirea unui campus profesional integrat la Simeria și oferirea de programe educaționale ali­niate la nevoile pieței muncii.
„Prin acest proiect finanțat din fon­duri europene, sunt puse la dispoziția ora­șului Simeria 24 milioane euro pen­tru dez­voltarea învățământului dual cu rută completă, de la liceu și până la școală doctorală. Această finanțare com­ple­tează seria de finanțări ob­ținute pentru proiecte în valoare de 18 milioane euro. Închei practic primul mandat de primar cu peste 40 milioane euro atrase, bani care vor fi piatra de temelie la dezvol­tarea orașului Simeria.
Elevii din cele două Universități și liceele partenere vor învăța și vor face practică în Campusul Universitar și Liceal din Simeria.
Proiectul trebuie să se implementeze până la 30 iunie 2026”, a anunțat Iulius Bedea, edilul șef al Simeriei.

Laboratoare de pregătire
Astfel, cel mai mare proiect care a primit o finanțare europeană este Consorțiul Regional Integrat pentru Învățământ Dual ”TehnoHubVest”, cu o valoare totală de aproape 25 milioane euro. Principala investiție este constru­irea unui Campus liceal și universitar în Simeria, lângă Parcul Dendrologic.
„Acesta este un proiect al generației tinere. Practic, copiii care acum sunt în clasele a VI-a, pot ca peste trei ani să studieze în acest campus în vederea pregătirii profesionale. Sau cei care peste trei ani sunt în clasa a XII-a pot opta pentru a studia și pregăti pro­fesional în cadrul unor facultăți care vor beneficia de laboratoarele de pre­gătire practică ce vor dota acest cam­pus. Vor fi dotări de ultimă oră în do­me­niu în care activează, fapt ce la va oferi o pregătire practică adaptată cerințelor de astăzi. De asemenea, avem înche­iate parteneriate cu firme private din județul Hunedoara, care vor califica în acest campus tinerii care doresc să lu­creze în aceste firme. Tocmai de aceea spun că este un proiect de viitor, un proiect care să răspundă preocupărilor noastre de ai ține pe tineri aici, acasă”, a adăugat primarul Iulius Bedea.

Domeniile și specializările identificate ca necesare:
Domeniile principale pro­puse ale învățământului liceal dual oferite de consorțiu sunt: Mecanică și elec­tro­me­ca­nică, Electronică și au­to­ma­tizări, Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Producție media. Vor fi actualizate me­serii ca tehnician me­ca­tronist, tehnician elec­tro­me­canic, operator co­man­dă nu­merică, tehnician multi-media, mais­tru ins­ta­lator în construcții etc.
Domeniile principale pro­­puse ale în­vă­ță­mân­tului universitar dual ofe­rite de consorțiu sunt: in­gi­nerie mecanică, ingi­ne­rie electrică, ingineria me­diului, ingi­neria sis­te­melor. Vor fi actualizate spe­cializări în auto­ma­ti­zări și sisteme inte­li­gente, automatică și informatică apli­cată, concepția și fabricația asis­tată de calculator etc. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura