Comunitate

Primarul din Vețel a dat lovitura: locuințe pentru tineri, prin ANL

Magdalena Șerban

Nu mulți edili din mediul rural pot să se mândrească cu faptul că vor lăsa obiective majore în urma lor. La Vețel, tinerii se vor putea bucura de condiții deloc diferite de cele din mediul urban, aici primind undă verde să fie cons­truit un bloc ANL.

Se vor simți acasă
„Ca urmare a solicitărilor formulate în­cepând cu anul 2010, către Agenția Națională pentru Locuințe, comuna noas­tră a fost inclusă pe lista inves­ti­țiilor noi, propuse a fi realizate prin Pro­gra­mul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii. Obiectivul prevede construirea în localitatea Mintia a 48 unități de locuit-apar­ta­mente pen­tru tineri, mai exact 3 blocuri de locuințe, cu regim de înălțime parter+3 etaje. Profit de această veste bună pe care sunt bucuros să v-o aduc în atenție și doresc să invit toate persoanele intere­sate (din comuna Vețel) să depună o cerere la sediul primăriei, pentru a fi luate în evidență. Criteriile-cadru de ac­ces la locuinţele pentru tineri şi criteriile de ierarhizare în baza cărora autoritățile stabilesc listele de prioritate sunt pre­văzute în HG nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor me­todologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările si com­ple­tarile ulterioare și se regăsesc pe site-ul A.N.L. Astfel de spa­ții locative vor fi un real ajutor pentru ti­nerii care și-ar dori să aibă un loc al lor, fără să de­ran­jeze sau să fie deranjați. Chiar dacă stai cu pă­rinții, bunicii sau alte rude, este mult mai confor­tabil să te bucuri de liniște și să te organizezi după pro­priul program, mai ales dacă ai copii. Așa că le vom putea oferi acest suport, lucru care e atât de așteptat de mulți”, a transmis primarul din Vețel, Ioa Hențiu. De adăugat că pen­tru a putea beneficia de o locuință ANL, cei interesați trebuie să îndeplinească anumite condiții, prin­tre altele, la data de­punerii cererii, ei trebuie să fie în vârs­tă de până la 35 de ani. În plus, trebuie să facă dovada că nu dețin alte spații de locuit. Cel care de­pune cererea pentru locuinţă şi cei­lalţi membri ai familiei acestuia (soţ, soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în în­treţinerea acestuia) trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în pro­prietate şi/ sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii adminis­trativ-teritoriale sau uni­tăţii în care îşi desfă­şoa­ră activitatea. Asta, în primul rând, pentru a putea fi eligibili, din start. Pro­gramul de cons­trucții de lo­cu­ințe pentru ti­neri, des­ti­nate în­chi­rierii, a fost lansat de ANL în anul 2001.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura