Politica si administratie

Primăriile hunedorene speră să primească 2,55 miliarde de lei

Adriana Năstase

Primăriile din judeţul Hune­doara au de­pus pro­iecte de in­fra­structură în valoare de pes­te 2,55 mili­arde lei pentru a fi fi­nanţate în baza Progra­mu­lui Na­ţional de In­vestiţii „Anghel Saligny”, iniţiat şi apro­bat de Gu­vernul României, relevă datele cen­tra­lizate de Prefectura Hune­doara.

Valoare totală de 50 de miliarde de lei
Astfel, administraţiile publice din judeţul Hu­nedoara au depus 307 proiecte ce vi­zează construcţia unor reţele de al­i­men­tare cu apă, sisteme de canalizare și mo­der­ni­zarea drumurilor publice.
În acest context, prefectul judeţului Hu­ne­­­doa­ra, Călin Marian (foto), a men­ţionat că insti­tuţia pe care o conduce a monitorizat de­pu­nerea proiectelor de către primării şi că va oferi, în continuare, sprijinul necesar pen­­tru ca investiţiile planificate să fie finalizate.
„Este necesară sus­ţinerea realizării o­biec­­ti­velor de in­ves­tiţii care permit asi­gu­rarea în cel mai scurt timp a unor ser­vicii esenţiale pen­­tru creş­terea cali­tăţii vieţii în toate lo­calităţile din judeţul nostru şi, bineînţeles, din România”, a de­cla­rat prefectul judeţului Hunedoara.
O primă sesiune pentru depunerea ce­re­rilor de finanţare s-a încheiat, iar acum ur­mează evaluarea acestora. Sumele ne­ce­sare vor fi puse la dispoziţia autorităţilor în­cepând cu anul 2022.
Programul Naţional de Investiţii „Anghel Sa­ligny”, coordonat de Ministerul Dez­vol­tării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în pe­rioada 2021 – 2028, are o valoare totală de 50 miliarde lei, limită maximă în baza că­reia se pot încheia contracte de finan­ţare mul­tianuale. În cadrul acestuia se prevede moder­ni­za­rea comunităţilor locale prin realizarea de in­vestiţii în infrastructura locală de drumuri ju­deţene şi locale, infrastructura de apă şi ca­nalizare, staţii de epurare a apei şi, în ur­mătoarea etapă, extinderea reţelei de ali­men­tare cu gaze.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura