Primăria Simeria caută director executiv și șef la Investiții

Adriana Năstase

Primarul orașului Simeria, Iulius Bedea (foto) a lansat in­vi­tația ca toți cei care îndeplinesc condițiile, să se în­scrie la con­cursurile pen­tru funcția de șef Serviciu In­vestiții, Achi­ziții pu­blice, Adminis­trare Pa­tri­moniu, Ca­das­tru din cadrul Direc­ției Teh­nice și pen­tru pos­tul de di­­rec­tor exe­cutiv al insti­tu­ției.

Proiecte finanțate
Edilul șef Iulius Bedea sus­ține că primăria a obținut finanțare pentru mai multe proiecte pentru simerieni, de aceea cele două funcții sunt mai im­por­tante ca oricând.
Termenul pentru de­pune­rea do­sa­relor este 13.02.2023 pentru postul de șef Serviciu Investiții, Achiziții publice și 06.02. 2023 pentru cel de director executiv.
Edilul șef al Simeriei sus­ține că toate concursurile la primărie sunt trans­pa­rente, nu se mer­ge pe pile, cunoștințe, iar cei care vor să lucreze în echipa sa și sunt pro­fesioniști sunt bineveniți.
„Rog pe cei care doresc să se alăture echipei, să parcurgă condițiile și biblio­gra­fia din anunțuri și să participe la con­curs fără nici o reținere! După cum cu­noașteți, am obținut finanțare pentru multe proiecte importante pentru si­me­rieni, care trebuie implementate. Con­tribuția celor doi funcționari de con­ducere pe care îi dorim alături de noi este de mare însemnătate și res­pon­sa­bilitate pentru comunitatea noastră. Urez tuturor candidaților mult succes”, a declarat Iulius Bedea, primarul ora­șu­lui Simeria.
Mai jos aveți link-ul cu toate informa­țiile pentru cele două concursuri:
http://www.primariasimeria.ro/SitePages/Cariera.aspx