Comunitate

Geoagiu: 2023 va fi un an de forță

Magdalena Șerban

După ce nu mai puțin de opt proiecte in­vestiționale au fost declarate câști­gă­toare, urmând semnarea con­trac­te­lor de finanțare, conducerea orașului Geoagiu e pe cai mari în 2023. E drept, trebuie să se gospodărească cu mo­toa­rele turate la maximum dar,cum se spu­ne, orice lucru bun nu rămâne ne­pe­dep­sit. Contează însă ce rămâne în urmă și faptul că urbea se dezvoltă, treptat.

Grilă de impozitare la jumătate din standard și bonificație de 10 la sută
„Pentru 2023 avem alocări bugetare puțin mai mari, comparativ cu 2022, însă va fi un an în care în mod prioritar trebuie asigurate cofinanțările la proiectele in­vestiționale câștigate pe diverse axe de finanțare, trebuie susținute cheltuielile ca­talogate neeligibile și, bineînțeles, nu vrem să batem pasul pe loc, ci să mer­gem înainte, scriind noi documentații pen­tru alte obiective pe care avem șan­sa să le realizăm din bani externi. Efortul nostru financiar se ridică la 9 milioane de lei pentru acoperirea acestor cote. De fie­care dată când am ocazia, repet ru­gă­mintea ca oamenii să înțeleagă cum e cu acest gen de investiții. Etapele de la scri­e­rea unui proiect și până la primirea eli­gi­bilității lui, a fondurilor propriu-zise și în final la punerea lui în practică, deci în te­ren (după procedura de licitație, ter­mene obligatoriu de respectat, etc) toa­te implică timp, adică uneori chiar ani. Dar să nu-l mâniem pe Dumnezeu și să fim obiectivi. Investițiile accesate cu reu­șită nu am fi reușit noi să le concretizăm din visteria proprie numai în condițiile în care un deceniu-două efectiv nu mai fă­ceam nimic altceva”, a punctat primarul din Geoagiu, Vasile Cărăguț. Edilul șef a mai înștiințat populația că până la 31 mar­tie se oferă acea bonificație de 10 procente pentru cei care achită integral impozitul pe anul în curs. Metodele de plată sunt ofertante, fiecare după cum preferă. Fie în numerar, la sediul pri­mă­riei, fie cu card bancar, virament bancar prin Trezorerie sau chiar online, prin plat­forma națională www.ghiseul.ro. „Foarte important e să se cunoască faptul că cei din aria noastră administrativ-teritorială (la fel ca și și celelalte zone declarate prin lege) au parte de aplicarea unei grile de impozitare redusă la jumătate, din start, intrând sub incidența legii Munților Apu­seni”, a informat edilul local.

Vin încă 8 investiții
Pe de altă parte, portofoliul in­ves­ti­țio­nal este deja asigurat pentru 2023, fiind declarate finanțabile 8 proiecte depuse fie prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fie pe ((Anghel Saligny)), Grupul de Acțiune Locală pen­tru Pescuit (FLAG) POPAM ori Fonduri de Mediu. Se așteaptă doar semnarea con­tractelor. „Este vorba de construcția unei creșe în Geoagiu (valoare maximă eli­gibilă aprobată – 9.988.916 de lei), apoi altul ține de reabilitare și mo­der­ni­za­re dru­muri din interiorul satului Gelmar (va­loare totală proiect 3.446.227 de lei), de
extinderea rețelei de canalizare pe stra­da Feredeului (cătun Poenari) în sumă totală de 1.230.268 de lei, rețea de ca­nalizare în localitatea Homorod (total 6.331.659 de lei), alimentarea cu apă a ace­luiași sat (valoric înseamnă 6.999.876 de lei), reabilitare școală primară Geoagiu (în sumă de 4.249.265 de lei), asigurarea de sistem IT’S pentru orașul Geoagiu (3.153.481 de lei) și amenajare zona de agre­ment al râului Mureș (total 529.352 de lei). Deci vom avea noi provocări ad­mi­nis­trative și ținte de atins. Cu înțelegere, răbdare și implicare, le vom duce la bun sfârșit”, a concluzionat primarul Vasile Cărăguț.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura