Primăria din Deva propune construirea unui Muzeu al Gimnasticii în municipiu

Un Muzeu al Gimnasticii ar putea fi construit, din acest an, la Deva, po­trivit unui proiect anunţat de primarul municipiului, Florin Oancea, care a precizat că investiţia va fi supusă spre aprobare Consiliului Local, la şedinţa din luna aprilie.

Trei zone
Denumit „Muzeul Digital al Gim­nas­ticii”, acesta va fi amplasat la poalele Cetăţii Deva, în imediata apropiere a sălii în care s-au pregătit marile gim­naste ale României, dar şi a com­plexului de pis­cine „Aqualand” şi a sta­di­o­nului mu­ni­cipal. „Deva este oraşul în care nu­me­roase generaţii de gimnaşti s-au pre­gă­tit pentru marile succese naţionale, mon­diale şi olimpice ale României. Bi­lan­ţul celor peste 40 de ani de per­for­manţă este impresionant, iar oraşul nos­tru continuă să fie o rampă de lansare către desăvârşirea sportivă”, a precizat edilul local. În jurul clădirii viitorului mu­zeu se va amenaja un parc în care se vor putea organiza proiecţii de filme, iar copiii vor avea la dispoziţie un loc de joa­că tematic cu aparate de gimnastică. La interior, muzeul va fi structurat în trei zone, cu o sală de conferinţe şi spec­ta­co­le de 150 locuri, un foaier cu recepţie şi grupuri sanitare şi o zonă de expoziţii digitale. În proiect mai este prevăzut un tunel interactiv, un „coridor cronologic” cu istoria gimnasticii, statui de ceară ale gimnastelor şi diverse insta­la­ţii de realitate virtuală.
Studiul de fezabilitate a fost finalizat, iar în cursul lunii aprilie va fi supus apro­bării în Con­siliul Local.

Licitația pentru lucrări
Potrivit primarului Florin Oancea (medalion), o dată aprobată de con­silierii locali, pro­iectarea in­ves­tiţiei va fi finalizată până in iulie, iar până la sfârşitul lunii august va fi organizată licitaţia pentru execu­ta­rea lu­crărilor. Lucrările efective la a­cest mu­zeu ar putea începe până la sfârşitul anu­lui, a estimat edilul local. (A. Năstase)