Vălișoara: Patru proiecte accesate – patru câștigate

Magdalena Șerban

Recent, edilul-șef al comunei Vălișoara a semnat patru contracte de finanțare ce însumează 2.636.609 de lei, toate proiectele fiind accesate și câștigate în cadrul apelului de proiecte derulat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

Bani europeni nerambursabili
„Au început să fie vizibile eforturile investiționale pentru atragerea de fonduri în comuna noastră. Rezul­tatele muncii noastre din ultimii 2 ani se concretizează, fiind semnate în ultima perioadă un număr de patru contracte cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Implemen­tarea acestora va face posibile rea­li­zarea infrastructurii TIC (sisteme inteli­gente de management local), rea­bi­litarea moderată a că­mi­nului cultural din localitatea Dealu Mare, reabilitarea moderată a Cen­trului Educaţional Cultural Vălişoara și reabilitarea mo­de­rată a căminului cultural cu clădirea ad­mi­nistrativă aferentă din sat Săliștioara. Pentru clădirile publice enumerate, lu­crările vor fi făcute în funcție de studiul DALI, prin care se vor stabili și perfecta de­taliile tehnice. În principiu, de la acoperiș, tâmplărie, sis­tem de încălzire și izolare ter­mică, totul va fi bifat în funcție de ca­rac­te­risticile actuale ale fiecărui edificiu. Obiectivul este ca după fin­a­li­zare să se re­ducă în mod sem­ni­fi­ca­tiv cos­tu­rile de întreținere. Prin urmare, se ur­mărește diminuarea cheltuielilor. Legat de proiectul cu sistemul TIC, include stație de încărcare electrică a vehiculelor (va fi instalată în satul prin­cipal), dar și camere de supraveghere video ce vor fi montate în punctele principale din localități și softuri. Vizată e sporirea siguranței cetă­țe­nilor, fiind o primă piedică în săvâr­și­rea unor ilegalități sau producerea unor alte evenimente nedorite”, a ară­tat Camelia Bedea (foto), primărița din Vălișoara. Edilul local a mai spus că se mai așteaptă semnarea a încă două contracte de finanțare depuse în cadrul altor programe, pentru re­a­lizarea unor investiții extrem de necesare în comună. ,,În con­tinuare vom urmări toate apelurile de pro­iec­te des­chise și vom de­pu­ne cereri de finanțare atât în cadrul pro­gra­me­lor finanțate din fon­duri de la bu­ge­tul de stat, cât și din fonduri eu­ro­pene, întrucât bu­­getul co­mu­nei noastre nu per­mite reali­za­rea de in­ves­tiții ma­­jo­re”, a trans­mis primărița Camelia Bedea.