Actualitate

Poliţiştii hunedoreni ne liniştesc! Mai puţine infracţiuni produse pe străzi

În 2022, structura de ordine publică a efectuat peste 5.700 de controale, ac­țiuni şi razii și a participat la 201 măsuri de ordine publică, în urma unor mani­festări cultural-artistice şi sportive.
Poliţiştii de ordine publică din judeţ au intervenit la 18.429 de evenimente (14.831 în mediul urban și 3.598 în me­diul rural) dintre care 15.160 au fost sem­nalate prin Apelul de Urgenţă 112, 159 din oficiu, 441 sesizate în mod direct de către cetățeni şi 2.669 de evenimen­te au fost sesizate prin dispeceratele sub­­uni­tăţilor de poliţie. În cursul anului 2022, compa­rativ cu anul anterior, se înregistrează un trend descendent al in­fracţionalităţii stra­dale sesizate la nivelul I.P.J. Hunedoara (constatându-se o scădere cu – 5,37 la sută, față anul 2021). Totodată, infracțio­nalitatea sesi­zată în me­diul rural a înre­gistrat o ușoară scă­dere (-3,06 la sută, față anul 2021). În urma analizării datelor statistice exis­tente cu privire la infracțiu­nile sesizate în cursul anului 2022 în domeniul violenței în familie, la nivelul ju­deţului Hunedoara, comparativ cu peri­oa­da similară a anului 2021, se constată că acestea au crescut cu +3,59 la sută. Raportat la anul 2021, în 2022 se cons­tată o scădere a infrac­ţiona­lității sesizate contra patrimoniului (-1,87 la sută). De remarcat este faptul că poliţiştii structurii de investigații cri­mi­nale din județ au derulat o serie de activi­tăți complexe și eficiente în cau­zele de impact, ori cu moduri de operare deose­bite, reușind identificarea și tra­gerea la răspundere penală a autorilor în majorita­tea cauzelor de tâlhărie comise în județ ori a altor fapte grave, comise cu violenţă. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura