Poligon mobil de antrenament la Insemex Petroşani

Magdalena Şerban

Prin Programul Nucleu – EXTOX 2, con­ducerea Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Pro­tecţie Antiexplozivă – Insemex Petro­şani a achiziţionat un poligon mobil per­for­mant, destinat antrenării salvatorilor.
Fiind un poligon complex, include de la echipamente fitness, spaţii închise cu tu­bu­laturi, nişe şi până la canal de gaze. Per­mite crearea unor zone cu temperatură şi umiditate ridicate şi vizibilitate scăzută, ast­fel ca pregătirea formaţiilor de inter­ven­ţie şi salvare să se facă în condiţii dificile, cât mai apropiate de cele reale.
„Se pot aborda diferite scenarii de an­trenament cu diverse grade de dificultate. Totodată, e posibilă monitorizarea în per­ma­nenţă pe parcursul desfăşurării an­tre­namentului, a parametrilor fiziologici ai sal­vatorilor (ritmul inimii, tensiunea arterială, cantitatea de oxigen din sânge etc). Acest poligon mobil contribuie la dezvoltarea infrastructurii de instruire practică a per­sonalului de intervenţie şi salvare în medii toxice, explozive sau inflamabile, permi­ţând efectuarea unor studii de cercetare ce au ca obiectiv final elaborarea şi imple­men­tarea unor proceduri de selecţie si antrenament pentru lucrul în spaţii închise, atât în rândul instituţiei noastre, cât şi la staţiile de salvare din cadrul agenţilor eco­nomici care vor solicita astfel de pregătiri. Este un punct în plus, o facilitate pe care nu o puteam oferi până acum. Mai exact, societăţile respective nu vor mai fi nevoite să îşi indisponibilizeze personalul pe pe­rioada pregătirii, cu toate beneficiile afe­rente (logistică, financiare etc). E un mare pas înainte”, a afirmat dr. ing George Artur Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi preşedinte al Asociaţiei Sal­vatorilor Minieri şi de Suprafaţă.
Potrivit acestuia, beneficiarii îşi vor asi­gura o creştere a stării de securitate şi sănă­tate în muncă, a capacităţii de inter­venţie în caz de accidente, precum şi o pro­tejare mai eficientă a patrimoniului suscep­tibil a fi distrus sau imobilizat de avarii sau accidente. Mai trebuie adăugat că pro­cedura de achiziţie s-a finalizat, urmând să se parcurgă celelalte etape necesare con­cretizării demersului, astfel ca poligonul mobil să fie dat în circuit la institutul din Valea Jiului.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.