Politica si administratie

O nouă strategie de management al pierderilor de apă

Operatorul regional de servicii pu­blice de alimentare cu apă și de cana­lizare Apa Prod Deva aplică o nouă strategie de management al pierde­rilor de apă. În acest sens, compania a testat, în lunile octombrie și no­iem­brie, cea mai inovativă soluție pentru monitorizarea și identificarea pier­de­rilor de apă ascunse din rețelele de furnizare.

Remediate
„Pentru că ne dorim să continuăm de­mersurile de aliniere la obiectivele de dezvoltare durabilă, în luna octom­brie am implementat un sistem format din senzori ce identifică și notifică în timp real problemele apărute în rețea. Practic, am ales două zone de in­teres în care, specialiștii noș­tri împreună cu re­pre­zentanții firmei ce fur­nizează echipa­men­tele au montat 20 de sen­zori. Acești sen­zori au identificat două pierderi sub­terane, una pe un bran­șa­ment, cea­lal­tă pe o conductă. A­cestea au fost con­fir­mate, la fața locului, de echipa detecție pierderi a Apa Prod și remediate ulte­rior”, a declarat ing. Dorin Gligor (foto), directorul ge­neral al Apa Prod Deva.
Apa Prod Deva desfășoară anual un program proactiv de identificare și eliminare a pierderilor de apă ascunse, iar acest sistem inteligent creș­te gradul de pre­cizie al de­tec­tărilor, lucru ce duce la ren­tabilizarea ac­ti­vi­tății opera­to­rului, optimizând consumul de re­surse și costurile.
Ing. Bogdan Păiușan, șef departament exploatare: “pierderile de apă ascunse pot fi reduse sau eliminate cu ajutorul sis­temului. Am început cu implemen­ta­rea acestuia în municipiul Hunedoara, dar vom monitoriza rețeaua de ali­mentare cu apă din întreaga arie de aco­perire”.
Acest sistem inteligent de moni­to­rizare a rețelelor de apă folosește loggeri corelați acustic pentru moni­to­rizarea permanentă a rețelei de distribuție apă potabilă utilizând teh­no­logia NB-IoT care generează auto­mat locația în care sunt identificate pierderi de apă.
“Tehnologia implementată ne oferă un control mai bun al rețelelor de apă ceea ce înseamnă o performanță mai bună a sistemului”, a declarat ing. Dorin Gligor, directorul general al Apa Prod Deva.

Cât mai eficient
Apa Prod Deva asigură servicii de alimentare cu apă și de canalizare în 32 de Unități Administrativ Teritoriale, prin cele nouă Secții Apă-Canal aflate în Deva, Brad, Hunedoara, Simeria, Geoagiu, Hațeg, Călan, Totești și Sălașu de Sus. Preocuparea principală a echipei manageriale fiind furnizarea acestor servicii într-un mod cât mai efi­cient, atât pentru clienți, cât și pen­tru companie.
„Rămânem consecvenți obiectivului nostru de a asigura apă potabilă de cea mai bună calitate”, a spus ing. Dorin Gligor, directorul general al Apa Prod Deva.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura