Comunitate

O investiție majoră, de peste 11 milioane de lei, câștigată de administrația publică din Vețel pentru modernizarea drumurilor, urmează să fie adusă în teren

Magdalena Șerban

Fără drumuri bune, ești ocolit, indi­fe­rent din ce comunitate faci parte. Mulți edili știu asta, dar unii nu prea pricep, din cauză că modernizarea e costi­si­toare, plus că înseamnă im­plicare și bătăi de cap pentru a atrage fon­duri prin accesarea axelor euro­pene și gu­vernamentale. La Vețel, prin Programul Național Anghel Saligny s-au obținut banii necesari pentru a fi pusă la punct infrastructura rutieră din localitatea Mintia.

Ca o mănușă
E vizată, potrivit detaliilor tehnice din acest demers, o lungime totală de 7.756 de metri, valoarea estimată fiind de 11.272.108 lei. Proiectul ur­mă­rește îmbunătățirea accesi­bi­li­tății și siguranței rutiere prin di­ver­se lu­crări, printre care se numără con­so­lidarea structurii rutiere, re­facerea sistemului rutier, cons­trucția de rigole carosabile și po­deţe tubulare, precum și asigu­ra­rea evacuării ape­lor pluviale de suprafață. Totodată, vor fi exe­cutate lucrări de amenajare a in­ter­sec­țiilor, a drumurilor laterale, marcaje și sem­na­lizare rutieră pentru o circulație cât mai fluidă și sigură. „Se află în proce­dură de licitație și așteptăm să se ter­mine. Dru­mul e foarte important, o parte din el fiind asfaltată, iar parțial fiind pie­truit. Cert este că s-au făcut lucrări de ca­na­lizare aici, așa că este firesc ca să inter­ve­nim asupra drumului. Prezintă degra­dări și se impune modernizarea lui. Nu puteam să facem asta înainte de canali­za­re, nu ar fi avut logică să as­fal­tăm apoi să spargem. Așa că acum e totul sincro­ni­zat. Banii sunt neram­bursabili și pro­gra­mul național ne-a venit ca o mănușă. Tot pe Anghel Saligny mai avem depus studiu de fezabilitate pentru rețea de apă la Muncel. Așteptăm vești. Mai avem apro­bată o cerere de finanțare pentru gaz și lucrărm la studiul de fezabilitate. Bineînțeles, pe măsură ce vor apărea alte portițe de finanțare, vom depune și pen­tru alte drumuri. Încă mai sunt de moder­nizat. De exemplu, în satele de munte și în satul principal. E vorba de drumuri doar pietruite, la ora actuală”, a transmis primarul din Vețel, Ioan Hențiu (foto).

Norocoși? Nu! Muncitori
De amintit că „Anghel Saligny” a fost asociat cu continuarea vechiului Pro­gram Național de Dezvoltare Locală, mai exact PNDL 1 și 2, ce au fost bifate pe parcursul ultimului deceniu. Acum, cifrele alocate pentru localitățile hune­do­rene vor duce la realizarea a 157 de obiective și constituie cea mai mare finanțare dată de executiv, județului nostru. Referitor la lucrări, ele implică ra­cordarea la sistemele de apă și ca­na­li­zare, iar zeci de kilometri de drumuri vor fi asfaltate pentru prima dată. Ast­fel, pe această filieră, la nivel național s-au solicitat finanțări totale de peste 137 miliarde lei, cu toate că bugetul sche­mei s-a ridicat la numai 65,5 de miliarde lei. Deci bătălia a fost mare, iar șansele s-au diminuat pentru fiecare so­licitant, din start. Ceea ce e de re­mar­cat în mod special e că prin această axă, 10 miliarde de euro pleacă în me­diul rural. Vețel se află pe lista câștigătoare.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura