Comunitate

Noi reguli la vizitarea pacienților în spitale

Magdalena Șerban

Ministerul Sănătății a pus în dez­ba­tere publică un proiect de ordin care va schimba regulile de vizitare a pa­cienților internați în spitalele publice din România.

 

Pentru mai bine

Printre prevederile documentului se numără un program de vizită de luni până vineri, în intervalul orar 15:00 – 20:00, iar sâmbăta şi duminica, între orele 10:00 – 20:00, precum și o du­rată a vizitei limitată la 30 de minute. De asemenea, la internare, unitatea sa­nitară alocă fiecărui pacient un cod nu­meric unic care va fi comunicat apar­ți­nătorilor. Furnizarea telefonică către aparținători a informațiilor despre sta­rea de sănătate a acestuia se face nu­mai după confirmarea codului numeric unic. Aceste informații pot fi pri­mite în cel mult două ore de la internare și, evident, la ce­re­re. Vizitarea pacienţilor în sec­ţiile/compartimentele de te­rapie intensivă este per­mi­să zilnic, iar în cazul bol­na­vilor în stare critică sau ter­minală, a­par­ți­nă­torii au dreptul de a-i vi­zita in­di­fe­rent de zi și oră. În ca­zul copiilor până la 14 ani (in­ter­naţi) se
acceptă prezenţa unui aparţinător per­ma­nent, în situația în care se solicită acest lucru. Dacă vorbim de cei cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, se poate accepta prezenţa unui apar­ţi­nă­tor per­ma­nent doar cu acordul şefului de sec­ţie/coordonatorului de compar­ti­ment. „Ordinul se aplică tuturor uni­tă­ţilor sa­nitare cu paturi din reţeaua Mi­nis­terului Sănătăţii şi celor al căror ma­nagement a fost transferat la auto­ri­tăţile adminis­tra­ţiei publice locale. Deci are o importanță majoră. Sunt câteva schim­bări față de cel practicat în pre­zent, însă îl așteptăm în forma lui finală, la ora actuală aflându-se în dezbatere pu­blică, deci mai poate suferi modi­fi­cări. Bineînțeles, există și cazuri excep­ționale (cum a fost pan­de­mia), când se pun în practică normativele aferente. Cunoaș­tem cu toții faptul că fiecare își dorește să știe exact care este starea medicală a celui drag, internat, la fel cum ar vrea să-l viziteze cât mai des și mai mult posibil. Dar tocmai ca vizitele într-un salon să nu se su­prapună și să devină sufo­cante pentru pacienți și cadrele me­di­cale, se instituie astfel de con­di­ții. În fond, nu ai cum să respecți desfășurarea unui act me­di­cal dacă ajungi să încurci per­so­nalul. Există înțe­le­gere și deschidere și cred că schimbările sunt unele con­for­me cu starea re­ală a lucru­ri­lor”,
a punc­­tat Ioan Cobori (foto), ma­na­ge­rul Spitalului Muni­ci­pal Brad.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura