Mesagerul financiar-fiscal

Modificarea şi completarea unor acte normative: A) Restituirea taxei auto. Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile salariale în sectorul construcţii

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 18.12.2018, Proiect OUG privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.
În cele ce urmează vă prezentăm reglementările avute în vedere de Executiv privitor la:
– restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule;
– veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, în persoanele fizice ale căror angajatori desfăşoară activităţi în sectorul construcţii.
A) Restituirea taxei auto:
Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 iunie 2019;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 30 iunie 2019.
Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 cu modificările şi completările ulterioare, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, până la data de 30 iunie 2019.
Sumele rămase de restituit, reprezentând timbru de mediu pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/ 2017, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, până la data de 30 iunie 2019.
B) Scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile salariale în sectorul construcţii:
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
La articolul 60, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) angajatorii desfăşoară activităţii în sectorul construcţii care cuprind:
i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – Secţiunea F – CONSTRUCŢII
ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
2312- Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331- Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
2332- Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362- Fabricarea produselor din ipsos pentru contrucţii;
2363- Fabricarea betonului;
2364- Fabricarea mortarului;
2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370- Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2512- Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511- Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

0811- Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812- Extracţia pietrişului şi nisipului;
711- Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;
b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar, inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă;
d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şievidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.
Art. 60 – Scutiri din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
a) activităţi independente, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere;
a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) salarii şi asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3);
c) pensii;
d) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;
2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, încondiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului finanţelor publice;
3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului cercetării şi inovării, în următoarele condiţii:
a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicatori de rezultat definiţi;
b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;
c) statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţile desfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect.
4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura