ActualitateFlash

Medicii de la Spitalul din Zam, acuzați de internări fictive, au scăpat de dosarele penale

Medicii de la Spitalul de Psihiatrie Zam, acuzați alături de o asistentă me­dicală și un localnic, în internări fictive pe bani, au scăpat de dosarele penale.

Banii trebuie dați Casei de Sănătate
Ioan Negrulescu, Dan Simion Grecu, Simion Sorin Terpe și Ileana Cristuț, toți la vremea aceea medici psihiatri la Spitalul de Psihiatrie din Zam, au fost acu­zați că au făcut peste 80 de in­ternări fictive. Prejudiciul cauzat Casei Jude­țe­ne de Asigurări de Sănătate Hunedoara se ridică la peste 500.000 de lei. Faptele au avut loc în perioada 2014 – 2015.
Iată soluția magistraților de la Curtea de Apel Alba, care este definitivă:
„Desființează sentința primei instanțe cu privire la rezolvarea acțiunii pe­nale, la rezolvarea ac­ți­unii civile și la dispoziția de anulare a unor îns­crisuri, pronunțând o nouă hotărâre în aceste limite: înce­tează procesul penal pornit împotriva in­cul­patului Negrulescu Ion pentru să­vârșirea infracțiunii de fals intelectual, încetează pro­ce­sul penal pornit îm­po­triva in­culpatului Grecu Dan Simion pen­tru săvârșirea infracțiunii de fals inte­lec­tual, încetează procesul penal pornit îm­potriva inculpatului Terpe Simion Sorin pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual,, încetează procesul pe­nal pornit împotriva inculpatei Cristuţ Ileana pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, încetează procesul penal por­nit împotriva inculpatei Lungu Ramona Mioara pentru săvârșirea infrac­țiunii de uzurpare a funcției, achită pe in­culpatul Dobrean Eugen Virgil pentru să­vârșirea infracțiunii de trafic de in­flu­ență, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Dobrean Eugen Virgil pentru să­vâr­șirea infrac­ți­unii de compli­ci­tate la fals intelectual. În­ce­tează procesul penal por­nit împotriva in­cul­­patei Lungu Ramona Mioara pentru să­vâr­șirea in­frac­țiunii de uzurparea func­ţiei. Admite în par­te ac­țiunea civilă for­mu­lată de partea civilă Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara și, în con­se­cință obligă pe inculpatul Negrulescu Ioan să pl­ă­tească părții civile suma de 32.814,77 lei, repre­zen­tând suma decontată către Spitalul de Psihiatrie Zam pentru cei 14 pacienți internați fictiv, obligă pe inculpatul Grecu Dan Simion să plătească părții civile suma de 1.343,36 lei, reprezentând suma decontată către Spitalul de Psi­hiatrie Zam pentru pacientul internat fictiv, obligă pe inculpatul Terpe Simion Sorin să plătească părții civile suma de 1.896,20 lei, reprezentând suma de­con­tată către Spitalul de Psihiatrie Zam pentru cei 2 pacienți internați fictiv, obli­gă pe inculpatul Cristuț Ileana să plă­tească părții civile suma de 4.401,36 lei, reprezentând suma decontată către Spi­talul de Psihiatrie Zam pentru cei 3 pa­cienți internați fictiv. Respinge ac­ți­u­nea civilă formulată împotriva inculpatei Lungu Ramona Mioara. Menține mă­su­rile asigurătorii instruite asupra bu­nurilor inculpatului Negrulescu Ioan. Revocă măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpaților Grecu Dan Simion, Terpe Simion Sorin, Cristuţ Ileana și Lungu Ramona Mioara.
Dispune restituirea către Spitalul de Psihiatrie din Zam a medicamentelor ridicate cu ocazia efectuării percheziției domiciliare din data de 25.02.2015 din cabinetul inculpatului Grecu Dan Simion și cabinetul inculpatului Negrulescu Ioan aflate în incinta unității sanitare”. (A. Năstase)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura