Mesagerul financiar-fiscal

Măsuri de protecţie socială

Pe site-ul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale au fost publicate, în data de 23.03.2020, întrebările frecvente referitoare la şomajul tehnic, acordarea zilelor libere pentru supravegherea copiilor şi la domeniul serviciilor sociale.
În cele ce urmează, prezentăm întrebările (şi răspunsurile formulate) privind şomajul tehnic şi zilele libere pentru supravegherea copiilor:

Întrebări privind şomajul tehnic:

Întrebare: Măsurile de sprijin privind şomajul tehnic pot fi accesate de orice societate comercială, indiferent de mărime (nr. de angajaţi)?
Răspuns: DA, cu respectarea condiţiilor prevăzute de OUG 30/2020. Accesarea măsurii de sprijin privind indemnizaţia pentru şomaj tehnic suportată de Stat nu este condiţionată de mărimea firmei sau de numărul de angajaţi.
Întrebare: Cuantumul indemnizaţiei pentru şomajul tehnic, suportată de către Stat, este de 75% din salariul brut sau din salariul net?
Răspuns: Cuantumul indemnizaţiei pentru şomajul tehnic este de 75% din salariul BRUT, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Întrebare: Cine solicită indemnizaţia pentru şomajul tehnic suportată de Stat? Angajatorul sau angajatul?
Răspuns: Angajatorul va face toate demersurile privind şomajul tehnic, conform Codului Muncii, şi se va adresa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru a primi fondurile necesare plăţii indemnizaţiilor pentru şomajul tehnic destinate angajaţilor.
Întrebare: Care este perioada în care plata indemnizaţiei pentru şomajul tehnic este suportată de Stat?
Răspuns: Indemnizaţiile pentru şomajul tehnic sunt suportate, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada stării de urgenţă.
Întrebare: Plata şomajului tehnic este virată de către Stat în contul angajatorului sau cel al angajatului?
Răspuns: Plata aferentă indemnizaţiilor pentru şomaj tehnic ale angajaţilor se face în contul ANGAJATORULUI, urmând ca acesta să achite contribuţiile aferente indemnizaţiilor şi să facă plăţile în conturile ANGAJAŢILOR.
Întrebare: Poate un angajator să recurgă la concedierea tuturor angajaţilor, fără a apela mai întâi la varianta şomajului tehnic?
Răspuns: Angajatorul, dacă decide să recurgă la concediere, nu este obligat să apeleze mai întâi la varianta şomajului tehnic, dar concedierea se va face doar în conformitate cu prevederile Codului Muncii, mai exact, respectând art. 75 alin. (1) din Legea nr. 53/2002 – Codul Muncii, care stipulează că în cazul concedierii, angajatul trebuie să beneficieze de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.
Întrebare: În situaţia în care angajatorul a suspendat contractele de muncă ale angajaţilor, în urma instituirii stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României din data 16.03.2020, acesta este acoperit de măsura de sprijin privind şomajul tehnic pentru perioada dintre instituirea stării de urgenţă şi publicarea în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020?
Răspuns: DA, în cazul angajatorilor afectaţi direct de deciziile emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă. Schema de sprijin privind şomajul tehnic acoperă întreaga perioadă a stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui României, pentru salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost afectată direct de deciziile emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, începând cu data în care contractele individuale de muncă au fost suspendate, conform art. 52, lit.c) din Codul muncii. Astfel, este prevăzut la art. XI alin. (2) lit. a) dreptul de a beneficia de indemnizaţia pentru şomaj tehnic, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, singura condiţie fiind obţinerea unui certificat de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

În schimb, în situaţia salariaţilor angajatorilor care şi-au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, art. XI alin. (2) lit b) şi alin. (3) prevede dreptul acestora de a beneficia de indemnizaţia pentru şomaj tehnic suportată de Stat, condiţia fiind depunerea de către angajator a unei declaraţii pe proprie răspundere prin care arată că înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020 şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.
Menţiunea IMPORTANTĂ, în acest caz, este că angajatorii pot beneficia de plata acestor indemnizaţii pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă ACTIVE la data intrării în vigoare a OUG nr. 30/2020. Aşadar, pentru angajatorii prevăzuţi de art. XI lit. b) care au suspendat contractele de muncă ale angajaţilor anterior publicării în Monitorul Oficial a OUG nr. 30/2020, perioada dintre instituirea stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României şi data publicării OUG nr. 30/2020 în Monitorul Oficial nu este acoperită de măsura de sprijin privind şomajul tehnic.
Întrebare: Persoanele fizice autorizate a căror activitate a fost afectată de instituirea stării de urgenţă beneficiază de vreo măsură de sprijin din partea Statului?
Răspuns: DA. Persoanele fizice autorizate se încadrează în categoria descrisă de art. XV al OUG nr. 30/2020, mai exact ”alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori”. În situaţia în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial, în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, beneficiază, pe perioada stării de urgenţă, de o indemnizaţie egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020, acordată din bugetul general consolidat.

Întrebări privind zilele libere pentru supravegherea copiilor:

Întrebare: De când se poate solicita acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor având în vedere faptul că angajatorii invocă lipsa normelor de aplicare a Legii nr.19/2020?
Răspuns: Legea se aplică începând cu data de 21 martie 2020, respectiv data publicării Hotărârii de Guvern nr. 217/2020 în Monitorul Oficial, hotărâre care stabileşte efectiv numărul de zile libere, modul efectiv de aplicare a legii şi modalitatea prin care angajatorii pot deconta sumele de bani.

Întrebare: Pentru a beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor conform Legii nr. 19/2020, angajatul poate fi obligat de către angajator să epuizeze mai întâi zilele aferente concediului de odihnă pe anul în curs?
Răspuns: NU. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări, conform art. 144 alin. (2) din Codul Muncii.

Întrebare: În situaţia în care ambii părinţi ai copilului sub 12 ani sunt cadre medicale în sistemul public de sănătate, poate unul dintre ei să beneficieze de zile libere pentru supravegherea copiilor?
Răspuns: În această situaţie niciunul dintre părinţi nu poate beneficia de zile libere, dar unul dintre părinţi beneficiază suplimentar de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura