Comunitate

Mărtinești: O mașină electrică, din bani nerambursabili

Magdalena Șerban

În cadrul programului „Rabla Plus”, derulat de Administrația Fondului pen­tru Mediu, Primăria Mărtinești a obținut, fără nici un alt cost neeligibil sau cofinanțare, banii necesari pen­tru o mașină electrică Dacia Spring, ce va intra în posesia autorității publice în urmă­toa­rea perioadă.

Nu au stat pe gânduri
„Am accesat finanțare și am câștigat un voucher de 120.000 de lei, adică acel ecotichet pentru a putea achi­zi­țio­na o astfel de ma­șină. E firesc să nu chel­tuim bani de la bugetul local, deși pu­team alege un model auto mai scump, însă am dorit să ne înca­drăm foarte bine în acea valoare obținută, op­tând pentru Dacia Spring. Dacă tot s-a ivit a­ceastă po­sibilitate, era chiar pă­cat să o ratăm. Ne va fi de mare fo­los”, a anun­țat primarul din Mărtinești, Adinel Botescu (foto). De adăugat că aceasta este cea de-a 19-a ediție a pro­gramului guver­na­men­tal de în­noire a parcului auto națio­nal. În ve­derea ma­xi­mizării utilizării bu­ge­tului, astfel încât din sumele alocate să fie achizi­țio­nate cât mai multe auto­ve­hicule priete­noa­se cu mediul, s-a plafonat prețul de achi­ziție la echi­­valentul în lei a 75.000 de euro, in­clusiv TVA, pen­tru fiecare au­to­ve­hicul co­mer­cia­lizat în Progra­mul Rabla Plus. O modificare impor­tan­tă, dar care a vizat nu­mai autoritățile și ins­ti­tuțiile publice, a fost ma­jo­rarea cuan­tu­­mului eco­ti­chetelor la 120.000 de lei, în­trucât s-a ob­ser­vant din anii pre­ce­denți că instituțiile pu­blice nu-și permit să cum­pere mașini elec­trice sau hi­bri­de. Nu va fi nevoie să existe pe plan lo­cal stații de încărcare, mașina fiind do­ta­tă cu sistem propriu de încărcare.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura