Mărtineşti: acte de proprietate şi cadastrare gratuită pentru cetăţeni

Magdalena Şerban

Deşi nu sunt foarte mulţi beneficiari în comuna Mărtineşti, oportunităţile pe care le implică Legea Fondului Funciar sunt con­siderabile pentru cei care vor să-şi aducă actele de proprietate la zi, cu ajutorul sta­tului. Pe de altă parte, conducerea de aici se află în cea de-a VI-a etapă de cadastrare gratuită, în baza programului naţional.
„Legea 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar prevede că deţinătorii terenurilor aferente locuinţei şi anexelor gospodăreşti pot solicita emiterea titlului de proprietate. Cei care au şansa să beneficieze de această prevedere trebuie să figureze în registrele agricole sau registrele ca­dastrale şi în evidenţele fiscale. Anunţ că încă se mai pot depune cereri pentru ob­ţinerea titlului de proprietate pe terenurile de sub case, mai exact din intravilan. Cu titlul pri­mit, cei în cauză se pot apoi intabula. Avem deja înaintate la Prefectura Hunedoara zece dosare, dintre ele nouă fiind validate. Bineînţeles, mai există şi altele întocmite, dar sunt incomplete şi trebuie ca cei în cauză să le întregească potrivit normativelor prevă­zute. Satele noastre au fost cooperativizate, aşa că nu sunt mulţi cetăţeni care să bene­ficieze de avantajele acestui cadru legislativ. Costurile unui demers ajung la 2.000-3.000 de lei, adică sumele pe care le practică topo­grafii pentru măsurători şi întocmirea do­cu­mentaţiei. În rest, partea cadastrală e gra­tuită. Un lucru foarte bun pentru oameni. Unii nu au nici măcar acte de mână de la îna­in­taşii lor. Dacă ar fi să estimăm, la modul gene­ral, nu legat de Legea 231, populaţia nu şi-a prea intabulat proprietăţile, din cauza banilor care trebuie achitaţi pentru fina­li­zarea unor asemenea hârtii oficiale. Există mereu alte nevoi stringente şi lumea se or­ga­nizează în funcţie de venituri”, susţine Adinel Botescu (foto), primarul comunei Mărtineşti.
Mergând mai departe, alesul local amin­teşte că administraţia publică se află în etapa a VI-a de cadastrare gratuită, lucrările derulându-se în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF). So­cietatea cu care s-a început s-a ocupat şi de restul etapelor, tariful ajungând la 69 de lei de parcelă, faţă de 60 de lei, cât era iniţial.
S-a lucrat în paralel, nu doar în anumite lo­calităţi aparţinătoare. „Chiar dacă foarte multă lume nu are actele de proprietate adu­se la zi, nefiind făcută succesiunea, nu este nici o problemă. Extrasul de carte funciară se eliberează pe numele persoanei căreia i-a fost emis titlul de proprietate, şi chiar dacă este decedată, actele se fac la notariat, de către membrii familiei. Gratuit”, afirmă Adinel Botescu.
Amintim că scopul principal al PNCCF este înregistrarea tuturor imobilelor (terenuri, clă­diri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Pro­gramul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Ope­raţional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. Lucrările sunt gratuite pentru toată lumea.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare