Verificări la şcoli şi la spitalul din Petroşani

Cea mai mare unitate medicală din Valea Jiului este inspectată în a­ceste zile, dar şi unităţile de în­văţământ din Petroşani. Ve­rifi­cările sunt cerute în con­textul tragediei de la Matei Balş.
Chiar dacă instituţiile sub­or­donate sunt la zi cu avizele, primarul municipiului Petro­şani, Tiberiu Iacob-Ridzi (foto), a solicitat dema­rarea unei am­ple ac­ţiuni de verificare a tu­turor insta­laţiilor electrice, pentru a pre­în­tâm­pina eve­ni­mentele ne­do­rite, cu conse­cinţe gra­ve, aşa cum s-a în­tâm­plat în alte unităţi sa­ni­tare din ţară. Ve­rificările sunt extinse şi la uni­tăţile de în­vă­ţământ, având în ve­dere po­si­bilitatea re­luării cursu­rilor, din data de 8 fe­bruarie 2021.
Primarul Iacob-Ridzi a transmis direc­torilor de şcoli ca, începând cu data de 4 februarie 2021 să pornească instalaţiile de încălzire şi să verifice cu rigurozitate starea tehnică a acestora. ”Prin aceste măsuri do­rim să preîntâmpinăm orice evenimente nedorite, care pot avea, din păcate, con­se­cinţe grave. În ceea ce priveşte unităţile de învăţământ pre­universitar de pe raza municipiului nos­tru, ne dorim să asigurăm toate con­diţiile, ast­fel încât actul edu­ca­ţio­nal să se des­făşoare în siguranţă, iar elevii şi cadrele di­dactice să beneficieze de căl­dură în şcoli şi grădiniţe, odată cu reluarea cursurilor”, a declarat primarul municipiului Petroşani.
(M. Gânju)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare