Politica si administratie

Liber la pensionare pentru disponibilizații de la Termocentrala Mintia!

Adriana Năstase

O nouă categorie de salariați vor avea posibilitatea să iasă la pensie mai devreme, începând cu data de duminică 10 aprilie. Acest lucru va fi posibil da­torită Legii 74/2022 care a intrat în vi­goare. Actul normativ se aplică per­soanelor din grupa I şi/ sau a II-a de muncă care au lucrat în termocentrale pe bază de cărbune, dar şi în unităţile de extracţie a cărbunelui.

Angajatorul dă adeverințele
În județul Hunedoara avem aproxi­ma­tiv 700 de persoane în aceste situații, care au fost disponibilizați recent de la Termocentrala Mintia și cei din minele din Valea Jiului. În plus, sunt pensionari care au lucrat în sistem și acum pot soli­cita recalcularea pensiilor, dacă aduc do­vada că au lucrat în grupa I și II.
Cei de la Complexul Energetic Hunedoara vor trebui să elibereze adeverințele ne­cesare care vor fi depuse la Casa Jude­țeană de Pensii.
„Cei care sunt la pensie, dacă depun aceste adeverințe în lun aprilie, ei vor primi drepturile recalculate începând din luna mai”, a declarat Alina Bârlea, direc­torul executiv al Casei Județene de Pensii Hunedoara.
Începând cu ziua de duminică, 10 aprilie, se aplică Legea 74/2022, care per­mite anumitor categorii de salariați să iasă mai devreme la pensie. Este vorba despre toate persoanele care au lucrat în grupa I şi/ sau a II-a de muncă în ter­mo­centralele pe bază de cărbune, dar şi în unităţile de extracţie a cărbunelui. Con­form noilor reglementări, acestea vor putea ieși mai devreme la pensie.
De aceleași prevederi, ale Legii 74/ 2022, vor beneficia și cei care au des­fă­şurat activităţi de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie a ener­giei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând şi unităţile de ex­tracţie a cărbunelui. În această cate­gorie este încadrat personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea proce­de­e­lor şi utilajelor specifice producţiei ener­giei electrice şi extracţiei cărbunelui că­rora li se recunoaște grupa de muncă.

Diferite pentru grupa I și pentru grupa II
Casa Națională de Pensii Publice a sta­bilit modelul adeverințelor care vor fi eli­berate în vederea stabilirii drepturilor de pen­sie, respectiv a recalculării, pentru aces­te categorii de salariați. Potrivit in­for­mațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), cei interesați vor tre­bui să completeze două modele de for­mu­lare în baza cărora le vor fi eli­berate ade­verinţele care fac obiectul Legii nr. 74/2022.
Acestea trebuie completate cu datele personale ale salariatului și ale com­paniei la care este angajat. De asemenea trebuie precizată perioada în care a fost desfășurată activitatea și procentul din grupă obținut. Salariatul poate trece și observații cu privire la locul său de mun­că sau la perioada de cotizare. Ade­ve­rința trebuie semnată atât de salariat, cât și de angajator.

Cine beneficiază de prevederile legii
Aceste documente „se eliberează doar în situaţia persoanelor pentru care an­ga­jatorii au întreprins toate măsurile legale în vigoare până la data de 01.04.2001, privind încadrarea în grupe superioare de muncă”, după cum precizează Casa Națională de Pensii.
De reglementările acestei legi bene­ficiază atât cei care încă sunt salariați, chiar dacă nu mai lucrează într-o termo­centrală pe bază de cărbune sau în ex­trac­ţia de cărbune, dar şi cei care au lu­crat în domeniu şi au ieşit deja la pensie. În cazul celor din urmă, drepturile de pensie vor fi recalculate și se vor acorda începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.
În cazul în care din calcule reiese o pensie mai mică decât cea cuvenită an­terior, în urma recalculării, se va păstra va­loarea mai avantajoasă.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura