ComunitatePolitica si administratie

Investiții majore în infrastructura rutieră a municipiului Brad

Magdalena Șerban

La ora actuală, municipiul Brad be­neficiază de o serie de modernizări de anvergură ce vizează cele două dru­muri naționale care traversează ur­bea, și anume DN76 și DN74. Susți­nerea financiară vine de la Consiliul Județean Hunedoara în cazul primului obiectiv, iar pentru cel de-al doilea, administrația publică locală a solicitat finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny.

Se lucrează intens
„Lucrările de modernizare a DN76, executate în baza unei asocieri între UAT Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Municipiul Brad, sunt în plină desfășurare. Prima porțiune a drumului național, mai exact cea cuprinsă între zona de intrare în oraș (dinspre Deva) și până la intersecția cu Strada Decebal e finalizată, iar de câteva zile au început lucrările la tron­sonul II, ce leagă segmentul din zona unității militare și până la limita UAT-ului, spre Mesteacăn. Demersul e fi­nanțat de către Consiliul Județean Hunedoara. În calitate de primar, apre­ciez foarte mult susținerea conducerii județene pentru derularea acestui proiect care ar fi fost imposibil de materializat din bugetul local. În plus, celălalt drum național care traversează municipiul nostru, respectiv DN 74 (de la Brad înspre Crișcior), aflat într-o stare avansată de degradare, este cuprins în lista proiectelor accesate prin Programul Național Anghel Saligny. Așteptăm să se finalizeze pro­cedura de semnare a acestor contracte și vom iniția, de urgență, procedura de achi­ziție publică a constructorului. În fapt, această investiție reprezintă o dorință mai veche a noastră, a municipalității, de-a lungul timpului căutând soluții de finanțare, însă cea pe care am reușit să o găsim e tocmai cea identificată prin acest program. Marea problemă a mu­nicipiului ține de faptul că e traversat de 15 kilometri de drum național, iar din punct de vedere financiar e, practic, im­posibil de susținut din alocările buge­tare locale repararea acestor drumuri. Spre exemplu, doar lucrările afe­rente pro­iectului depus prin Anghel Saligny (bur­dușiri, rigole și turnare covor as­faltic într-un strat corespun­ză­tor) în­su­mează 12 milioane de lei, deci valori foar­te mari. Se vor face lucrări ample în in­frastructura drumului, ceea ce e foar­te important”, afirmă Florin Cazacu, pri­marul municipiului Brad. Edilul apelează la înțelegere și spirit civic, deoarece din pricina im­ple­men­tării în teren, se creează un disconfort în rândul cetă­țe­nilor. Ca orice lucru bun și absolut ne­ce­sar, implică și aspecte mai puțin con­for­tabile. Însă ele sunt temporare.