Instituirea unor facilităţi fiscale – Anularea unor obligaţii accesorii

     În Monitorul Oficial nr.648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanţa nr.6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.
Capitolul II din ordonanţă conţine reglementările privitoare la anularea unor obligaţii accesorii.
În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele reglementări emise în acest sens, cu menţiunea că procedura de aplicare se aprobă prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei.
    Sfera de aplicare
Se aplică pentru debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion de lei.
Prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege:
a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv.
Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:
a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
Sunt considerate restante la 31 decembrie 2018 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art.23 alin. (4) din ordonanţă, iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.
    Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului general consolidat, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.
   Anularea accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 individualizate în decizii de impunere.
Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din  Codul de procedură fiscală;
b) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancţiunea decăderii.
Solicitarea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare restante
Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor prevăzută la art. 24 lit. d) din ordonanţă.
   Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care beneficiază de eşalonare la plată
Debitorii care la data intrării în vigoare a ordonanţei beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei şi 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilorşi tuturor accesoriilor.
Debitorii care la data intrării în vigoare a ordonanţei beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanţei şi 15 decembrie 2019 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la 15 decembrie 2019.

 

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.