Comunitate

Insemex Petroșani, prezent la întrunirea din Belgia

Magdalena Șerban

Recent, la Bruxelles (Belgia), a avut loc întâlnirea anuală a Grupului de Coor­donare a Organismelor Noti­fi­cate pentru Directiva ATEX 2014/ 34/EU, manifestare la care au luat parte reprezentanți ai Institutului Na­țional de Cercetare-Dezvoltare INCD INSEMEX Petroșani.

 

S-au trasat noi coordonate

„A fost o întrunire în care s-au dez­bă­tut, punctual, mai multe aspecte. După prezentarea și aprobarea agendei de lucru, a fost expusă cooperarea cu organisme din afara UE și anume IECEx. Comisarul Comisiei Europene pentru Directiva ATEX, dl. Mayerhöfer, a adus în atenție mai multe rapoarte și le-a făcut cunoștință participanților cu o practică din domeniul voluntar, prin care organisme de certificare emit do­cumente intitulate Certificat pentru do­menii pentru care nu au compe­ten­ță (așa cum este prezentat pe plat­forma NANDO). Ca soluție la această situație, delegația română a prezentat opțiunea includerii în cadrul platformei NANDO, pentru fiecare organism de certificare, directivele pentru care nu este acreditat cu statusul neacreditat. Cu privire la acest lucru, în cursul șe­din­ței s-a ajuns la concluzia că do­cu­mentele emise într-un astfel de regim, de către organismele neacreditate pen­tru acest domeniu, pot intitula do­cumentul exceptând denumirea de „certificat”. Discuțiile care au urmat au fost de natură editorială, în scopul creșterii clarității documentelor și a armonizării cu ATEX Guide și Blue Guide. S-au mai abordat diverse seturi de măsuri și s-a prezentat problema certificării sistemelor de încălzire de traseu (ExNB/23/711). În ceea ce pri­veș­te frecvența auditurilor, a fost sub­liniată necesitatea ca intervalul dintre aces­te audituri să nu nu depășească 18 luni. A fost menționată, ca un nu­mi­tor comun, perioada de 12 luni prac­ti­cată de către organismele notificate. De asemenea, a fost amintit faptul că evaluările la distanță sunt o alternativă ultimă aplicabilă în situații extreme precum pandemie, război, etc. Prin vot a fost confirmată aceeași structură de conducere a grupului organismelor notificate (ExNBG). La finalul întâlnirii, s-au stabilit și datele pentru urmă­toa­rea reuniune, care va fi loc în anul 2024, mai exact în perioada 15.01 – 31.01.2024, tot la Bruxelles”, a punctat dr. ing. George Artur Găman (foto), di­rec­torul general al Insemex Petroşani şi preşedintele de onoare al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă. De precizat că Directiva ATEX prevede nor­me uniforme, valabile în întreaga Uni­unea Europeană, privind co­mer­cia­li­zarea și punerea în funcțiune a echi­pamentelor și a sistemelor de pro­tec­ție destinate utilizării în atmosfere po­tențial explozive. Obiectivul acesteia este de a garanta faptul că produsele îndeplinesc anumite cerințe pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității per­soanelor, în special a lucrătorilor, și, după caz, pro­tec­ția animalelor domestice și a bunurilor. Comisia Europeană este îm­puternicită să adopte acte de pu­nere în aplicare.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura