Comunitate

INSEMEX, în an aniversar

Magdalena Șerban

Solicitați în cele mai dificile cazuri soldate cu incendii și explozii, de multe ori marcate de pierderi nu doar materiale, ci și de vieți omenești, specialiștii de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Se­cu­ri­tate Minieră şi Protecţie Antiex­plo­zivă – INSEMEX PETROŞANI au făcut ca renumele instituției să răsune și peste hotare. Pentru ei, 2024 sem­ni­fică momente speciale, cu prilejul aniversării a 75 de ani de existență.

Poziție de top
„Implicarea întregului colectiv, mun­ca susținută și deloc ușoară, par­ti­ci­parea sau parteneriatele interne și in­ternaționale, organizarea eveni­men­te­lor tematice, dar mai ales cercetările și numeroasele invenții brevetate, cărora li se adaugă multiple premii obținute în cadrul unor manifestări științifice cu rol major asupra palierului în care activăm, toate acestea s-au consolidat în timp și au făcut posibilă poziția de succes pe care o avem la ora actuală. Este un merit comun și fără îndoială că prin ceea ce vom face, în continuare, îl vom păstra, fiind definitoriu pentru institut și profesioniștii care performează aici. Vom marca 75 de ani de activitate, așa că pe parcursul anului vom bifa acest lucru, iar cel mai probabil în toamnă, vom organiza un eveniment-etalon. Cu detalii vom reveni la timpul potrivit”, a comunicat dr. ing. Artur George Găman (foto), directorul general al INSEMEX Petroşani şi preşedintele de onoare al Asociaţiei Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă.

Motor științific și economic
Concret, INSEMEX înseamnă cer­ce­tări fundamentale şi aplicative, dez­vol­tare tehnologică în domeniile regle­men­tate, de interes public naţional pri­vind evaluarea şi prevenirea riscurilor în activităţile cu pericol de atmosfere explozive şi toxice, inclusiv în ceea ce pri­veşte utilizarea explozivilor, protecţia mediului în zonele afectate de activităţi miniere şi conexe acestora, încercarea şi certificarea echipamentelor, instrui­rea şi atestarea personalului, activităţi de salvare şi închidere a minelor, pre­cum şi elaborarea şi aplicarea unor re­gle­mentări privind activităţile respec­tive. A luat ființă în anul 1949, sub de­numirea de “Stația de Cercetări pentru Securitatea Mineră” ca filială a I.C.E.M.I.N. București. Înfințarea ei a fost determinată de necesitatea rezolvării problemelor de tehnica securității în industria minieră din România. Numele sub care este cunoscut acest institut atât în cadrul industriei miniere, cât și în cadrul altor industrii, cum ar fi cele constructoare de mașini, electro­teh­nice, chimice sau petrolifere se înca­drea­ză în tradiția pe care colectivul aces­tuia în activitatea lor de 75 de ani au făurit-o. Activitatea se desfășoară în două incinte în care suprafața ame­na­jată pentru cercetări în cele 4 pavilioa­ne este de circa 6.000 mp, iar volumul instalațiilor de încercare compuse din tunele și galerii experimentale de­pă­șește 1.000 mc. Mai dispune de un po­ligon de antrenament pentru salvatori, un poligon de încercare a explozivilor de uz civil si a articolelor pirotehnice, si­tuat la circa 5 km de Petroșani, o hală de încercări pentru instalații si echi­pa­mente electromecanice. INSEMEX își desfășoară activitatea în 4 departa­men­te de cercetare, care cuprind 10 la­bo­ratoare specializate.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura