Politica si administratie

Grefierii s-au săturat! Au redus activitatea la jumătate

Conform hotărârii Adunării gene­rale extraordinare a Sindicatului Na­țional al Grefei Judiciare, protestul grefierilor a început ieri, 11 decembrie 2023 și se va desfășura pe o perioadă nedeterminată de timp. Protestează personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi Parchete.

Doar urgențele
Grefierii din România susțin că Gu­ver­nul nu a reușit să găsească soluții pentru problemele din sistem. Cu toate că au avut o întâlnite cu Marcel Ciolacu, revendicările lor au rămas la stadiul de discuții.
Unele compartimente din cadrul ins­tanțelor își vor reduce activitatea la ju­mă­tate. Grefierii vor participa la ședin­țele de judecată și cazurile considerate urgente. „Grefierii vor participa la şe­dinţele de judecată sau, după caz, la activităţile de urmărire penală pentru soluţionarea cauzelor cu arestaţi în materie penală şi în alte materii, pentru cauzele privind obligaţiile de între­ţi­ne­re de orice fel, asigurarea dovezilor, so­luţionarea cererilor de ordonanţă pre­şedinţială, precum şi în alte cauze con­si­derate urgente”, arată comunicatul sindicaliștilor.
„În ziua votării bugetului de stat pen­tru anul 2024 se va întrerupe acti­vi­ta­tea în instanţe şi Parchete timp de 4 ore, în intervalul orar 10.00-14.00, timp în care se va asigura participarea gre­fie­rilor numai la şedinţele de judecată şi la activităţile de urmărire penală considerate urgente”, spun sindicaliștii.
Grefierii cer ca Executivul să asigure în regim de urgenţă, fondurile pentru achitarea integrală a salariilor re­cal­cu­late prin hotărâri judecătoreşti defi­ni­ti­ve. Acestea au fost acordate prin ac­tele administrative de salarizare emise în anul 2023. De asemenea, personalul auxiliar din instanțele judecătorești so­licită plata tranşelor din hotărâri ju­de­că­toreşti definitive şi acte adminis­tra­tive de salarizare scadente în anul 2023. Mai mult, grefierii le cer gu­ver­nanților fondurile pentru achitarea res­tanțelor salariale din intervalul aprilie-octombrie. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura