Comunitate

Ghelari: Alte trei proiecte câștigate de administrația publică locală

Magdalena Șerban

După succesul răsunător avut cu programul „Anghel Saligny”, axă prin care conducerea comunei Ghelari a câștigat o finanțare în valoare de 43.000.000 de lei, mai exact atât cât ar însemna bugetul provenit din în­ca­sările locale pe o perioadă de zeci de ani (demers pentru alimentare cu apă, staţii de tratare şi sistem de canali­zare, staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi siste­mele de captare a apelor pluviale), re­cent, a dat lovitura cu alte trei mari investiții. De data aceasta prin Planul Națio­nal de Re­dresare și Rezi­liență (PNRR).

 

Un an rodnic

„Ne-a fost aprobată ce­rerea de finanțare pentru pro­­iectul ce ține de efici­en­ti­zarea energetică a Grădiniței PN2, documentația având o valoare de 798.564 de lei. Sunt prevăzute investiții pen­tru reducerea costurilor și îm­bu­nătățirea performanței ener­getice a edificiului, prin anveloparea clădirii și a încă­perilor, precum și refacerea întregii instalații interioare de încălzire. Un al doilea proiect care a primit undă verde e cel pentru eficientizarea energetică a Grădiniței PN1, valoarea fi­nan­țării însumând 828.850 de lei. La fel ca și în cazul primului, se ur­mărește ca în urma imple­men­­tării să se ajungă la re­du­ce­rea costurilor și îmbunătățirea per­­for­manței energetice a clădirii, prin anveloparea ei și a încăperilor, dar și prin refacerea întregii instalații inte­ri­oare de încălzire. Nu în ultimul rând, a fost aprobată cererea de finanțare pentru proiectul de realizare a infra­structurii TIC – sisteme inteligente de management local, cu o valoare de 567.992 de lei. Așadar, putem spune că finalul de an este unul foarte bun. Am reușit să câștigăm proiecte, atrăgând bani europeni ne­ram­bur­sabili. Anul 2022 a fost chiar ge­neros. E drept, e multă bătaie de cap până ajunge un proiect să fie declarat eligibil, e multă alergătură, dar fără efort nu se prea poate face ni­mic. Nici nu mai contează truda din spa­tele obiec­ti­velor. Contează că suntem câștigători. Aș­tep­­tăm doar să sem­năm contractele de fi­nan­­ța­re”, a spus Iancu Emerson Toma (foto), pri­marul din Ghelari. De a­min­tit că Planul Na­țio­nal de Re­dresare și Re­zi­liență (PNRR) constituie prin­cipiul cu care U E pro­pune o mo­da­litate prin care toate țările europene să demonstreze că o sumă istorică va avea un im­pact real pentru cetățeni și că 672,5 miliarde de euro nu vor fi împărțiți în mod discreționar. Astfel, România va avea la îndemână, pentru următorii ani, 80 de miliarde euro pentru proiecte de dezvoltare, o opor­tunitate unică de a recupera decalajele drastice în domenii strategice.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura