Politica si administratie

Fără ajutoare de înmormântare, șomaj, vechime în muncă! Protestele angajaților de la Muncă blochează societatea

De ieri, membrii sindicatelor afiliate la Federația Sindicatelor din Minis­te­rul Muncii SMM cât şi angajaţii neafi­li­aţi în sindicate au declarat grevă ge­ne­rală pentru eliminarea inechităţilor salariale şi pentru îmbunătăţirea con­diţiilor de muncă.

Scăderea puterii de cumpărare
„Această acţiune vine în contextul eforturilor constante ale Federaţiei Sin­dicatelor din Ministerul Muncii de a ob­ţine condiţii de muncă optime şi re­mu­ne­rare echitabilă. Membrii sindicatelor au considerat că, greva este un pas ne­cesar pentru a atrage atenţia asupra problemelor semnificative cu care se confruntă angajaţii din instituţiile Mi­nis­terului Muncii”, anunță sindicaliștii din Ministerul Muncii.
Conform sursei citate, creşterea con­tinuă a inechităţilor salariale, condiţii de muncă precare şi deficitul de personal au determinat angajaţii să acţioneze pen­tru a obţine schimbări concrete şi sus­tenabile.
„Scăderea puterii de cumpărare şi impactul inflaţiei au accentuat la rândul lor starea de nemulţumire şi au impus ne­cesitatea acestei măsuri. (…) Fe­de­raţia Sindicatelor din Ministerul Muncii rămâne deschisă la dialog pentru gă­si­rea soluţiilor care să conducă la o îm­bu­nătăţire a calităţii vieţii profesionale pentru toţi membrii săi. Ne cerem scu­ze pentru orice disconfort generat be­ne­ficiarilor noştri şi îi apreciem pentru înţelegerea de care au dat şi dau do­vadă în aceste momente”, se mai pre­cizează într-un comunicat.
La Casa de Pensii Hunedoara, de ex­emplu, ieri, cei aproximativ 100 de sa­lariați nu au lucrat deloc. Astfel, nu s-au putut prelua dosare de pensii, nu s-au acordat ajutoare pentru înmormântare, sau bilete de tratament pentru pen­sio­nari. Nici vechime în muncă nu s-a putut cumpăra. Situația este, potrivit șefei instituției, pe perioadă nelimitată, adică până se rezolvă cererile oamenilor. La fel se întâmplă și la Inspectoratul Teri­to­rial de Muncă, Agenția pentru Ocu­pa­rea Forței de Muncă și Agenția Jude­țea­nă pentru Plăți ți Inspecție Socială.
Angajații care fac grevă și-au sus­pendat raporturile de serviciu, nu pri­mesc bani pe perioada protestului. Ei vin la sedii, dar nu lucrează. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura