Politica si administratie

Dorin Gligor, directorul general al Apa Prod: Investiția de la Peștișu Mare aduce beneficii întregii comunități

Lucrările pentru extinderea rețelei de canalizare din satul Peștișu Mare sunt în plină desfășurare. Proiectul derulat de către operatorul regional S.C. Apa Prod S.A. Deva, în valoare 6.386.059 de lei este finanțat din fonduri proprii.
Dorin Gligor, directorul general al S.C. Apa Prod S.A. Deva, a explicat, pentru Mesagerul Hunedorean ce cuprinde acest proiect, care este stadiul lucrărilor și când vor fi finalizate.

Reporter: Știm că se lucrează la extinderea rețelelor de canalizare în Peștișu Mare, dar care este stadiul lucrărilor în acest moment?
Dorin Gligor: În localitatea Peștișu Mare extindem rețeaua de canalizare cu conducte PVC, pe o lungime de 5,6 kilo­metri, din care aproape cinci kilometri sunt realizați. Practic vom acoperi tot satul, excepție făcând drumul județean și strada 29 pe care sunt prevăzute racorduri în conducta de canalizare GRP DN 100mm.
Deoarece există zone ce nu sunt aco­perite de rețeaua de canalizare, este ne­cesară extinderea rețelei în zonele res­pective, prin realizarea de cămine de vizi­tare, cămine de vane și racorduri la locuințele riverane.

Reporter: Proiectul prevede și exe­cuția a trei noi stații de pompare a apei uzate și a conductelor de refulare afe­rente. De ce sunt necesare acestea?
Dorin Gligor: În anumite zone ale lo­calității Peștișu Mare configurația te­renului nu permite curgerea gra­vitațio­nală ­a apei uzate și atunci este necesară pomparea apelor uzate menajere co­lec­tate. Până în acest moment au fost exe­cu­tate două stații de pompare, urmând ca în perioada următoare să se realizeze și cea de-a treia stație. De asemenea, au fost realizate 347 de racorduri dintr-un total de 390, în acest moment, 204 familii au încheiat contracte de racor­dare la serviciul de canalizare.

Reporter: Ce aduce nou, din punct de vedere tehnic, acest proiect?
Dorin Gligor: Se va implementa un sistem integrat SCADA pentru supra­ve­ghe­rea și operarea automată a sis­te­mului de canalizare din aglomerarea Hunedoara.

Reporter: Ce probleme a întâmpinat constructorul până acum?
Dorin Gligor: Investiția se execută în condiții destul de dificile, pânza de apă freatică este foarte ridicată, sunt zone cu umplutură masivă din halda de zgură și zone cu structură stâncoasă, dar și străzi înguste pe care a fost necesară săparea tranșeelor pentru montarea conductelor la adâncimi mari. Toate acestea au con­dus la o durată mare a execuției.

Reporter: Când vor fi finalizate lucrările?
Dorin Gligor: Lucrările de la Peștișu Mare au ca termen de finalizare data de 11 august 2023. Constructorul a dat asi­gurări că, deși a întâmpinat dificultăți, lu­crarea va fi finalizată în termenul pre­vă­zut. Trebuie să precizez că pentru strada 25, luni, 17 iulie, se va semna contractul deservit conform condițiilor din acordul contractual. Această investiție va aduce beneficii întregii comunităţii. (A.Năstase)