Politica si administratie

Deputatul Anamaria Gavrilă: Drepturile Omului, degeaba le ai dacă nu le acționezi!

„Astăzi (n.r. – sâmbătă 10 decembrie) este Ziua Internațională a Drepturilor Omului iar DEMNITATEA „constituie nu numai un drept fun­da­mental în sine, ci reprezintă însuși te­meiul drep­turilor fundamentale” ne spune Uniunea Europeană.
Vina pentru neintrarea în Schengen este a politicienilor noștri – pentru in­ca­pacitatea de a ACȚIONA DREP­TURILE României în Uniunea Euro­pea­nă. Austria însă a acționat mârșav. Ne-a readus în minte imaginea țăra­nilor ortodocși din Transilvania în se­co­lului al XVIII-a care, deși în proporție mult mai mare decât alte etnii și stă­pâni pe pământurile lor cel puțin de la daci încoace, se rugau de Viena să le dea și lor niște drepturi și să îi mai slăbească cu birurile. De 300 de ani încoace aus­triecii nu văd în români decât aceeași țărani orto­docși umili cărora să le iau totul și să nu le dau nici măcar drep­turile câștigate. VREM acțiuni din par­tea guvernanților. Industria lem­nu­lui trebuie să se întoarcă la ro­mâni. Toate autori­zațiile pen­tru fir­mele în industria lem­nului din România care au capital austriac sau investitori austrieci tre­buie să fie RETRASE! EXPORTUL de lemn brut trebuie INTERZIS! Exportul de lemn (inclusiv ecarisat) și lemnul de foc a crescut cu 132 la sută!!!”, susține de­­putatul independent Anamaria Gavrilă (foto).