Politica si administratie

Densuş: Se speră la investiţii prin CNI

Magdalena Șerban

Luna trecută, Guvernul României a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea O.G nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investitii „C.N.I.” – S.A. Astfel, printre alte prevederi, una vine să echilibreze partea de rural, oarecum vitregită pe anumite linii de finanțare, comparativ cu urbanul. Primarul din Densuș, Adrian Vîrtopean (foto), speră ca astfel să fie evaluate mai repede și proiectele aflate în lista de sinteză.

Infrastructură edilitară extinsă
Pentru a facilita accesul la finanțare pentru potențialii beneficiari, au fost redefinite două dintre subprogramele existente. Concret, subprogramul ”Insti­tuții de învățământ superior de stat” devine ”Instituții de învățământ de stat” (astfel încât să poată fi finan­țate și instituții din învățământul pre­școlar și școlar care erau excluse din subprogram), iar subprogramul ”Uni­tăți sanitare din mediul urban” devine ”Unități sanitare” (astfel încât să poată fi incluse spre finanțare și realizarea de instituții medicale în mediul rural – de exemplu, realizarea dispensarelor care ar putea prelua și trata cazurile ușoare, în proximitatea domiciliului pacien­tului). ,, Prin CNI avem depuse moder­ni­zarea dispensarului medical din comună, dar și construcția unei săli de sport de dimensiuni mai mici (108 locuri). Dispensarul nostru necesită reabilitare și aducerea edificiului la standardele sanitare în vigoare, de la condiții tehnice și până la compar­timentare. Există medic de familie care desfășoară o activitate în regim per­ma­nent (nu doar sporadic sau săptă­mânal), așa că trebuie să sprijinim cu ce putem, în acest caz cu un cadru optim pentru efectuarea consultațiilor și realizarea tratamentelor. Sala de sport am prevăzut-o în satul principal, fiind un obiectiv nou. Vrem să putem găzdui sau organiza diverse acțiuni sportive care să se practice nu doar pe timp de vară, la soare, ci să fie ferite de ploi, vânt sau ninsori, deci în spațiu acoperit. Din păcate, încă nu avem nici un semn legat de aceste documentații și even­tuala lor finanțare, proiectele aflându-se în lista de sinteză. Mai așteptăm, dar totuși, ne-am tot gândit și am ajuns la concluzia că cel puțin dispensarul tre­buie cuprins și în alt demers investițio­nal, mai exact prin Programul Național de Redresare și Reziliență – PNRR. E posibil să ne surâdă norocul aici, pe această axă. Mai repede. Modificăm deja proiectul pentru a-l adapta cerin­țelor PNRR. Clădirea e una veche, de pe vremea lui Ceaușescu, deci e vorba de lucrări mari (înlocuire acoperiș, in­terior/exterior modernizat și eficienti­zat, dotat, etc)”, a afirmat primarul din Densuș, Adrian Vîrtopean.