Politica si administratie

DECLARAŢIE POLITICĂ. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SUSȚINE REFORMA ÎN DOMENIUL EVIDENȚEI POPULAȚIEI

Una dintre cele mai vizibile consecin­țe ale dezvoltării economice este fe­nomenul de mobilitate a populației. Acest fapt se constată în primul rând în mediul urban, la nivelul Capitalei și al reședințelor de județ.
Dar faptul că, în baza prevederilor pre­zen­tului cadru legislativ, apar probleme este demonstrat și de situația aparută în urmă cu o lună de zile la Sibiu.
Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Sibiu a devenit foarte aglomerată din cauza numărului mare de elevi care au dorit să se înscrie la această unitate de învă­ță­mânt. De asemenea, o serie dintre pă­rinții care doresc cu insistență să își înscrie copiii la această școală aleg să pro­fite de slăbiciunile reglementărilor le­gale actuale, obținând vize de reședință în zona urbană arondată circumscripției școlare respective, fără a locui acolo.
Dar reconfigurarea acestei circum­scrip­ții pentru viitorul an școlar nu va putea garanta dispariția completă fe­no­menului de obținere abuzivă a vizelor de reședință.
Soluția este adoptarea și de către Camera Deputaților a propunerii le­gis­lative pe care o promovez împreună cu colegii parlamentari PSD din Hunedoara. Proiectul de lege aflat în proces de legiferare în Parlament și aprobat deja în Senatul României stabilește, între altele, și reglementări care responsabilizează cetățenii pentru a se pune în legalitate cu domiciliul sau reședința la adresa la care locuiesc efectiv. Demersul nostru este susținut de peste 120 de parlamentari din toate partidele politice.
Desigur această inițiativă legislativă reprezintă un progres real față de cir­cumstanțele actuale. Dar, în același timp, sunt perfect conștient că mai există și alte probleme care necesită noi soluții juridice.
Un exemplu în acest sens este și im­ple­mentarea noilor cărți electronice de iden­titate. Obiectivul Ministerului Afa­ce­rilor Interne este foarte ambițios, ca și dorința tuturor cadrelor responsabile de implementarea cu bine până la sfârșitul anului în curs. După încheierea pro­iec­tului pilot de la Cluj, cărțile electronice de identitate ar urma să fie emise în toată țara. Procesul va fi însoțit și de alte schimbări structurale în domeniul evi­denței populației.
Una dintre etapele cele mai complicate va fi crearea mecanismului de intero­pe­ra­bilizare a sistemelor IT pe care Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor le gestionează. Este vorba despre actualul Sistem Informatic Național pentru Evi­dența Persoanelor și Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă care va deveni operațional în toamna acestui an.
De asemenea, Guvernul dorește și se implică direct astfel ca procedurile de in­teroperabilizare să fie ulterior continuate și extinse. Sunt avute în vedere Agenția de Cadastru, dar și alte sisteme publice similare, exonerând astfel cetățeanul de obligativitatea de a prezenta la ghișeu anumite documente.
Desigur, nu vor lipsi provocările și obs­tacolele. Prima dificultate o intuiesc deja. Pe cărțile electronice de identitate do­miciliul persoanei nu va mai fi tipărit, ci va fi inclus doar în datele de pe CIP pentru e evita preschimbarea cărții de identitate la schimbarea domiciliului. Dar Registrul Național de Evidență a Persoanelor nu poate funcționa în sistem deschis.
Pe de altă parte, cetățenii nu-și vor mai putea dovedi domiciliul în relațiile directe, nici în relațiile cu persoane juridice pri­vate, nici în cele cu agenții economici pu­blici sau privați și nici chiar în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, până când acestea nu-și vor crea propriile sis­teme informatice pe care să le inter­co­nec­teze la Registrul Național de Evidență a Persoanelor și se vor dota cu terminale care să fie folosite pentru citirea infor­mațiilor înregistrate pe suportul mag­netic al cărților electronice de identitate. Iar de aici, alte și alte blocaje și neplăceri pentru cetățeni și instituții.
De exemplu, părinții vor avea probleme la înscrierea copiilor la grădinițe, școli, neputând dovedi adresa de domiciliu, iar situația de la Sibiu vă reapărea în toată țara. Sau persoanele care au nevoie de asistență medicală/socială, vor avea greutăți la internarea în unitățile specia­li­zate deoarece acestea prestează servicii numai pentru persoanele domiciliate în raza de competență, iar acest aspect nu poate fi dovedit. Sau responsabilul cărții de imobil nu va mai putea să cunoască pe baza cărții electronice de identitate, persoanele care domiciliază în imobilul de care răspunde și nu-și va mai putea îndeplini obligațiile de a le înscrie în cartea de imobil. Sau agenții constatatori de contravenții vor avea și ei probleme la întocmirea proceselor verbale de sanc­ționare contravențională, pentru că nu vor putea cunoaște domiciliul contra­ve­nientului pentru a-l înscrie în procesul verbal de contravenție. Iar lista nu se oprește aici.
Dată fiind amploarea reformei struc­tu­rale a domeniului Evidenței Populației din acest an, cu certitudine că vor apărea în timp și alte dificultăți și inadvertențe ale cadrului juridic. Toate vor trebui solu­ționate legislativ. Scopul final al acestor eforturi este cetățeanul și simplificarea vieții lui în relația cu toate instituțiile statului.
Este un scop asumat și de către Partidul Social Democrat prin porgramul de guvernare. Ne vom ține de cuvânt și ne vom onora promisiunile.

VIOREL SĂLAN,
Deputat PSD Hunedoara

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura